Finančný príspevok pri narodení dieťaťa

Základné informácie
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa je peňažný dar mestskej časti, ktorý sa poskytuje tým obyvateľom mestskej časti, ktorým sa narodilo dieťa. Príspevok je poskytovaný od 1.1.2020, má charakter jednorazového príspevku a jeho výška je 50 Eur. Odovzdávanie príspevkov sa spravidla uskutočňuje v priebehu podujatia „Uvítanie do života v Lamači“ v sídle miestneho úradu.

Podmienky pre poskytnutie tohto príspevku sú nasledovné:

  1. žiadateľ je zákonný zástupca dieťaťa a má trvalý pobyt na území mestskej časti;
  2. dieťa je evidované na ohlasovni pobytov vedenej miestnym úradom;
  3. lehota na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa žiadateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa uvedeného ako dátum narodenia dieťaťa v rodnom liste dieťaťa.

Poplatky
Bez poplatku

Potrebné doklady

  1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
  2. Rodný list dieťaťa/detí
  3. Občiansky preukaz žiadateľa

uvitanie%20do%20zivota.jpg