Bývanie

Základné informácie
Mestská časť Bratislava-Lamač rieši bytovú otázku svojich obyvateľov prideľovaním obecných bytov. Byty sú prideľované na dobu určitú tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplnáa zároveňsplnili všetky podmienky.

Podmienky nájmu obecného bytu

  • žiadateľ má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Lamač minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti (obecný byt) alebo má trvalý pobyt resp. sa preukázateľne zdržiava v mestskej časti Bratislava-Lamač minimálne 3 roky pred podaním žiadosti (sociálny byt);
  • žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že:
    • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo,
    • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť,
  • žiadateľ je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je povinný každoročne aktualizovať svoju žiadosť, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov.

Pohotovostné a sociálne byty

Mestská časť Bratislava-Lamač poskytuje aj krátkodobé a strednodobé bývanie pre osoby, ktoré sa ocitli v núdzi následkom živelnej pohromy, krízovej alebo zlej sociálnej situácie. 
Pohotovostný byt slúži na bezodkladnú pomoc osobám v prípade krízovej alebo tiesňovej situácie, ktorá znemožňuje osobe zotrvať v mieste svojho bydliska a nemá inú možnosť ubytovania (požiar, výbuch, povodeň a iné vážne havárie, rozpad rodiny a iné situácie ktoré vyžadujú okamžite opustiť domov). Doba nájmu je na nevyhnutný čas, maximálne na jeden rok.
Sociálny byt slúži na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi a nemajú kde bývať z dôvodu, že nie sú vlastníkmi ani nájomcami nehnuteľnosti určenej na bývanie a tento jav si nezavinili svojim konaním a z dôvodu nízkeho príjmu si nemôžu zabezpečiť primerané bývanie.
Cieľovou skupinou sú najmä osamelé osoby nad 55 rokov a poberatelia starobných dôchodkov, rodiny s nízkym príjmom a s nezaopatrenými deťmi a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Doba nájmu v sociálnych bytoch je stanovená na jeden rok s možnosťou predĺženia dvakrát na dva roky (t.j. maximálne spolu 5 rokov).

Potrebné doklady

  1. Žiadosť o nájom bytu v mestskej časti Bratislava-Lamač
  2. Občiansky preukaz

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.