Kontakty

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú prevádzkované štyri zariadenia školského stravovania - školské jedálne bez právnej subjektivity:

  • Školská jedáleň pri Základnej škole Malokarpatské námestie č. 1, Bratislava
  • Školská jedáleň pri Materskej škole Heyrovského č. 4, Bratislava
  • Školská jedáleň pri Elokovanom pracovisku Heyrovského č. 4, Bratislava -  Malokarpatské námestie č. 6, Bratislava
  • Školská jedáleň pri Elokovanom pracovisku Heyrovského č. 4, Bratislava – Milana Šimečku č. 4, Bratislava

ktoré sú súčasťou výkonného a organizačného útvaru miestneho úradu - Referátu vnútorných vzťahov, pod ktorý patrí Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení - Spoločné stravovanie.

Prevádzka školskej jedálne, Malokarpatské námestie č. 1, 841 03  Bratislava

Telefonický kontakt: 02/64 78 17 56, 0911/616878

E-mailové kontakty:

sjlamac@gmail.com

platbysjlamac@gmail.com

odhlaskysjlamac@gmail.com

Prihlášky na stravovanie: 

Prihláška na stravovanie žiaci ZŠ

Prihláška na stravovanie - diétne stravovanie žiaci ZŠ
Prihláška na stravovanie cudzí stravníci, dôchodci

Odhlášky na stravovanie: 

Odhláška na stravovanie žiaci ZŠ
Odhláška na stravovanie cudzí stravníci, dôchodci 


Prevádzka školskej jedálne, Heyrovského č. 4, 841 03  Bratislava

Telefonický kontakt: 0950 577 871, 0911 876 914

E-mailové kontakty:

sjlamac@gmail.com

Prihlášky na stravovanie: 

Prihláška na stravovanie MŠ

Odhlášky na stravovanie:

Odhláška na stravovanie MŠ


Prevádzka školskej jedálne, Malokarpatské námestie č. 6, 841 03  Bratislava

Telefonický kontakt: 02/64 78 00 15, 0911/876914

E-mailové kontakty:

sjlamac@gmail.com

Prihlášky na stravovanie: 

Prihláška na stravovanie MŠ

Odhlášky na stravovanie:

Odhláška na stravovanie MŠ


Prevádzka školskej jedálne, Milana Šimečku č. 4, 841 03  Bratislava

Telefonický kontakt: 0903/978028, 0911/876914

E-mailové kontakty:

sjlamac@gmail.com

Prihlášky na stravovanie: 

Prihláška na stravovanie MŠ

Odhlášky na stravovanie:

Odhláška na stravovanie MŠ