Automat na školské mlieko

Vzhľadom k tomu, že pri vyhodnotení ankety o stravovaní sme zistili, že o podávanie raňajok, resp. desiat nie je v našej škole dostatočný záujem, škola a školská jedáleň sa, i napriek tomu, rozhodli podporovať zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov u svojich žiakov.

ŠJ poverila spoločnosť RAJO, a.s. dodávkami mliečnych výrobkov tak, že umožní spoločnosti RAJO, a.s. distribúciu tovaru prostredníctvom predajného automatu, ktorý bude umiestnený v škole a splnomocní spoločnosť RAJO, a.s. zabezpečovaním mliečnych výrobkov v rámci projektu Školský mliečny program.

Zároveň bude spoločnosť RAJO, a.s. dodávať škole aj nedotované výrobky z ovocia a zeleniny ako aj iné nedotované mliečne výrobky RAJO.

Spoločnosť RAJO, a.s. bude zabezpečovať bezhotovostný predaj tovaru prostredníctvom tzv. kreditiek, t.j Brejky kariet s predplateným kreditom, ktoré budú vo vlastníctve žiakov, pričom za predplatený kredit si budú môcť kúpiť tovar v predajnom automate v škole, ochutené a neochutené mlieko, 100% ovocná šťava, cereálne výrobky.

Brejky karty:

  • dobíjateľná kreditka
  • platnosť: celá školská dochádzka
  • v prípade záujmu žiak dostane papierovú kartu zadarmo, alebo si môže zakúpiť plastovú kartu za poplatok 1€
  • karta je po zakúpení s nulovým kreditom
  • kredit dobíja rodič v sume, ktorú si sám zvolí
  • nabíjanie je možne prostredníctvom: internetbankingu, priamym vkladom na účet, poštovou poukážkou typu U
  • aktuálny stav na Brejky karte je možne kontrolovať na www.brejky.sk

Zároveň sa RAJO, a.s. zaväzuje vydať školskej jedálni dostatočné množstvo kreditiek podľa počtu záujemcov a školská jedáleň sa zaväzuje poskytnúť kreditky svojím žiakom.