Rada školy

22.12.2022 - Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, Bratislava, s Elokovaným pracoviskom, Milana Šimečku 4, Bratislava z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy v zmysle § 25 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy do Rady školy pri Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava.

Výzva na voľby členov rady školy

29.04.2022 - Mestská časť Bratislava – Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava z dôvodu, že uplynulo funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy v čase krízovej situácie v zmysle § 38b ods. 3 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje z dôvodu skončenia núdzového stavu opätovnú výzvu na voľby členov rady školy do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava.

Výzva na voľby členov rady školy

20.10.2021- Mestská časť Bratislava – Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy v zmysle § 25 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava.

Výzva na voľby členov rady školy

Rada školy  je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení z pohľadu školskej problematiky.

Úlohy rady školy:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa príslušných právnych predpisov
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia

Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

Rada školy pri Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava.:

http://www.dietkykvietky.sk/o-nas/skolska-rada


Rada školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava:

https://skolalamac.edupage.org/a/rada-skoly


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.