Kontakty na školy a školské zariadenia v Lamači

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tieto školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:

  • Základná škola, Malokarpatské námestie č. 1, Bratislava
  • Materská škola, Heyrovského č. 4, Bratislava a jej elokované pracovisko Malokarpatské námestie č. 6, Bratislava


Základná škola s právnou subjektivitou

Názov školy: Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03, Bratislava
Adresa školy: Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava

Riaditeľ školy: Mgr. Alena Petáková

Telefón: 02/6478 0640
E-mail: info@skolalamac.sk
Webové sídlo: www.skolalamac.sk


Materská škola s právnou subjektivitou

Názov školy: Materská škola, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava,

Elokované pracovisko, Malokarpatské námestie 6, 841 03, Bratislava
Elokované pracovisko, Milana Šimečku 4, 841 03 Bratislava
Adresa školy: Heyrovského 4, 841 03 Bratislava
Adresa elokovaného pracoviska: Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava
Adresa elokovaného pracoviska: Milana Šimečku 4, 841 03 Bratislava
Riaditeľ školy: Mgr. Barbora Liptáková
Telefón: 02/65360389, 02/64780015
E-mail: heyrovskeho@dietkykvietky.sk, malokarpatskenam@dietkykvietky.sk
Webové sídlo: www.dietkykvietky.sk


Mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač pôsobia na území Lamača tieto subjekty poskytujúce školskú a predškolskú výchovu:


Názov školy: Súkromná základná škola s materskou školu Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava
Adresa školy: Borinská 23, 841 03 Bratislava

Riaditeľ školy: RNDr. Gabriela Cabanová

Telefón: 0911 542 039
E-mail: info@montessori.sk
Webové sídlo: www.montessori.sk


Názov školy: Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava
Adresa školy: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Riaditeľ školy: poverená riadením Mgr. Adela Hroncová

Telefón: 02 / 6478 03 03
E-mail: msfilipaneriho@gmail.com
Webové sídlo: www.msfilipaneriho.sk


Názov školy: Škôlka Rybička
Adresa školy: Heyrovského 2, 841 03 Bratislava

Riaditeľ školy: Erika Líšková

Telefón: 0905 408 999
E-mail: info@skolka-rybicka.sk
Webové sídlo: www.skolka-rybicka.sk 


Názov: Detské jasle Drobček
Adresa: Heyrovského 2, 841 03 Bratislava

Riaditeľ: Zuzana Gumbirová, dipl.s.

Telefón:  0905 788 167
E-mail: info@jasledrobcek.sk
Webové sídlo: www.jasledrobcek.sk