Informácie základná škola

20.10.2021 - Mestská časť Bratislava – Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy v zmysle § 25 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava.

Výzva na voľby členov rady školy

Školský rok 2021/2022sa začína 2. septembra 2021. V prvý školský deň je potrebné, aby mal žiak so sebou vypísané a podpísané tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo je zverejnenéna www.skolalamac.skwww.minedu.sk alebo je možné si tlačivo vyzdvihnúť na vrátnici školy v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Bez podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do školy. 

Škola postupuje v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ. V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. školský semafór – tri fázy chodu škôl – zelená, oranžová a červená. Bližšieinštrukcie k jednotlivým fázam si nájdete na www.skolalamac.sk a nawww.minedu.sk . 

Škola vypracovalau smernenie o chode školy, ktoré je rozdelené do troch fáz:

  1. Organizácia prvého dňa v škole

Pre prvákov je nástup do školy o 8.00 hod. Do budovy školy všetci vstupujú s rúškom na tvári a podezinfekcii rúk.Všetkým bude pri vstupe zmeraná teplota. Rúška sú po celú dobu v škole pre rodičov povinné. Každá trieda má vyhradenú miestnosť, v ktorej sa zhromaždia rodičia a prváci:

1.A trieda ide vchodom pre ZUŠ a bude v triede literárno-dramatického odboru ZUŠ.

1.B trieda ide vchodom  do telocviční a bude v malej telocvični.

1.C trieda ide vchodom do telocvične a bude vo veľkej telocvični.

1.D trieda ide vchodom do jedálne z ulice Podháj a bude v školskej jedálni.

2. – 4. ročník

Nástup do školy je o 9.00 hod. Žiaci vstupujú do budovy školy hlavným vchodom s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

5. – 9. ročník

Nástup do školy je o 9.00 hod..Žiaci vstupujú do budovy školy bočným vchodom cez átrium s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

  1. Organizácia vyučovania v čase od 2. 9.  do 8. 9. 2021

Od 3. 9.2021sa vyučovanie začína pre všetkých žiakov o 8.00 hod. 

Vstup do školy bude podľa harmonogramu. Tento bude platiť až do odvolania. 

3. Organizáciavyučovania v časeod 9. 9. 2021

Od 9. 9. do 17. 9. 2021 vyučovanie prebieha podľa skúšobného rozvrhu hodín.  

Hygienicképokyny

Pokyny platia po celý čas až do odvolania. Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška (1 rúško je náhradné)

Rúško nosí žiak počas celého vyučovanie. Balík hygienických vreckoviek prinesú na začiatku školského roku. Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy. Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí. Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne. Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ SR. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do školy. Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované nedodržiavanie je dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu z vyučovania. V prípade zvýšenej teploty, alebo iných príznakov choroby, je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza domov. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.

Podrobnejšie informácie a usmernenia má škola zverejnené na tomto linku.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.