Informácie materská škola

Materská škola Heyrovského 4, Bratislava vstupuje do nového školského ruku 2021/2022 s dvomi elokovanými pracoviskami. Prvým je Elokované pracovisko, Malokarpatské námestie 6, Bratislava a druhým je novootvorené Elokované pracovisko, Milana Šimečku 4, Bratislava v lokalite Bory. Štatutárnym orgánom všetkých troch subjektov je  riaditeľka Mgr. Barbora Liptáková.

Materská škola s elokovanými pracoviskami má vypracovanú prevádzku a vnútorný režim materskej školy po dobu trvania pandémie COVID-19 v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR, ktorej podrobné znenie je dostupné na jej webovej stránke. Pred otvorením sú všetky priestory materských škôl dôkladne vydezinfikované, tak dezinfekčnými prostriedkami ako aj germicídnymi žiaričmi. Prevádzka materskej školy bude od 7:00 do 16:30. Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy od 7:00 do 8:00  a osobne ho odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi. Na deti opäť čaká každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovými teplomermi, dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19, ako aj inej respiračnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov budovy.

Vstup sprevádzajúcich osôb do budovy bude možný len pre novoprijaté deti tzv.malých tried resp. pre deti s ťažšou adaptáciou (prvá trieda). Z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek môže byť celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do škôlky vo vonkajších priestoroch 10 minút a vo vnútorných priestoroch zariadenia 5 minút. Zákonní zástupcovia musia pred budovou materskej školy dodržiavať odstupy. S dieťaťom môže prísť do materskej školy len jedna sprevádzajúca osoba (platí aj pre exteriér materskej školy). Sprevádzajúca osoba sa v  exteriérových priestoroch materskej školy pohybuje v rúšku/ bez rúška podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Návštevník materskej školy môže vstúpiť do priestorov materskej školy len so súhlasom riaditeľky školy a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu má materská škola zverejnené na vstupných dverách a na webovom sídle školy.

Preberanie detí popoludní bude od 15:00 do 16:30, v prípade poldennej prevádzky od 12:00 do 12:30. O 16:30 sa materská škola zatvára.
Viac informácií nájdete na stránke www.dietkykvietky.sk

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava, s Elokovaným pracoviskom, Milana Šimečku 4, 841 03 Bratislava s nástupom od 01. júla 2023.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.