Zriadenie prevádzky a čas prevádzky

Ako vybaviť

Prevádzkovateľ vyplní tlačivo „Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času v prevádzke obchodu a služieb“. Mestská časť nie je oprávnená vydávať pre jednotlivé prevádzky obchodu a služieb individuálne povolenia prevádzkového času stanoveného nad rámec prevádzkového času povoleného Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač a prevádzkový čas všetkých prevádzok musí byť upravený v súlade so všeobecne záväzným nariadením.

Tlačivo osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava. 

Všeobecná prevádzková doba obchodných prevádzkarní  

Prevádzková doba obchodných prevádzkarní pri predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 06:00 h do 22:00 h. 

Prevádzková doba obchodných prevádzkarní pri pohostinskej činnosti sa určuje takto:

 • pondelok až štvrtok od 06:00 h do 23:00 h,
 • piatok a sobota od 06:00 h do 24:00 h,
 • nedeľa od 06:00 h do 22:00 h. 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich služby 

Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich služby ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

Prevádzková doba prevádzok poskytujúcich zdravotnícke služby sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

Prevádzková doba prevádzkarní, ktorými sú čerpacie stanice pohonných hmôt sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h.   

Prevádzková doba prevádzok, v ktorých sa poskytujú iné služby ako služby uvedené vyššie sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 07:00 h do 22:00 h. 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry 

Prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 07:00 h  do 22:00 h. 

Všeobecná prevádzková doba výrobných prevádzkarní

Prevádzková doba výrobných prevádzkarní sa určuje takto:

 • pondelok až piatok od 07:00 h do 18:00 h,
 • sobota od 08:00 h do 18:00 h.

Všeobecná doba prevádzok v nákupných strediskách

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní nachádzajúcich sa v nákupných strediskách sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

Všeobecná prevádzková doba exteriérového sedenia 

Všeobecná prevádzková doba sezónneho exteriérového sedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou sa určuje takto:

 • pondelok až nedeľa od 09:00 h do 23:00 h. 

Osobitná prevádzková doba

 • Osobitná prevádzková doba prevádzkarní počas novoročných osláv sa určuje od 31.12. v čase od 06:00 h do 01.01. v čase do 06:00 h.
 • Osobitná prevádzková doba prevádzkarní počas konania nasledovných podujatí sa určuje v deň konania v čase od 06:00 h do 04:00 h nasledujúceho dňa:
 1. Rozálske hody
 2. Fašiangová zábava
 3. Majáles
 4. Juniáles
 5. Lamačský kríglfest
 6. Malé hody
 7. Letné kino
 8. Bitka pri Lamači 1866
 9. Lamačská vínna cesta
 10. Katarínska zábava
 11. Vianoce v Lamači


Klientske centrum Lamač
Tel: 02/6478 0065
podatelna@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.