Rezervácia ihrísk

Mestská časť Bratislava-Lamač poskytuje rezerváciu týchto ihrísk:


Poplatky za rezerváciu

Sadzby poplatkov za rezerváciu ihriskovej časti Voľnočasového areálu Malokarpatské námestie a Multifunkčného ihriska Borinská sú určené vo výške podľa Sadzobníka poplatkov súvisiacich s rezerváciou ihriskovej časti Voľnočasového areálu Malokarpatské námestie a Multifunkčného ihriska Borinská.

Ako vybaviť

Záujemca o rezerváciu ihriska podáva žiadosť minimálne 3 pracovné dni pred rezerváciou prostredníctvom:

  • tlačiva
  • alebo formou e-mailu na adresu ihriska@lamac.sk, v ktorej je povinný uviesť:
    • identifikáciu žiadateľa (fyzická/právnická osoba; trvalý pobyt/sídlo; RČ/IČO/DIČ; kontaktné údaje – kontaktná osoba, telefónne číslo, mailová adresa) 
    • definovať predmet nájmu
    • dátum a čas nájmu
    • účel využitia

Mestská časť upovedomí žiadateľa o vybavení jeho žiadosti a v prípade kladného vybavenia žiadosti je záujemcovi zaslaná informácia o výške a spôsobe úhrady poplatku. Nájomca má možnosť uhradiť stanovený poplatok do pokladne miestneho úradu v hotovosti alebo prostredníctvo POS terminálu, prípadne prevodným príkazom na účet mestskej časti pred využitím ihriska.

Legislatíva:

Sadzobníky


Tel: 02/6478 0065
ihriska@lamac.sk; dane@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.