Krátkodobý prenájom priestorov

Úprava cien za krátkodobý nájom je súčasťou Sadzobníka cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy v nasledovnom rozsahu:

a)  sadzba za krátkodobý nájom pozemku určenom pre umiestnenie predajného zariadenia na príležitostnom trhu – Rozálske hody,

b)  sadzba za krátkodobý nájom Kina Lamač (Nebytový priestor č. 1 - Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v bytovom dome so súpisným číslom 1125, Malokarpatské nám. č. 3, postavený na pozemku parc. č. 490/5, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1829, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pozostávajúci z nasledovných prenajímateľných priestorov:

     1. Vstupná hala

     2. Kinosála

     3. Veľká zasadačka

     4. Malá zasadačka

c)  sadzba za krátkodobý nájom Spoločenského centra Lamač (Nebytový priestor č. 10-81), nachádzajúce sa v bytovom dome súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám č. 8, evidencia na liste vlastníctva č. 3277, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, stavba postavená na pozemku parc. č. 481/30, k. ú.: Lamač,

d)  sadzba za krátkodobý nájom nehnuteľného majetku užívaného subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti: Základná škola, Malokarpatské nám. č. 1, nachádzajúca sa v stavbe súp. č. 1123, evidencia na liste vlastníctva č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, pozostávajúca z nasledovných prenajímateľných priestorov:

     1. učebňa

     2. posilňovňa

     3. malá telocvičňa

     4. veľká telocvičňa

Oprávnenie prenajímať telocvične v priestoroch základnej školy bolo delegované na pani riaditeľku základnej školy.
V prípade záujmu o prenájom, kontaktujte, prosím, priamo školu na info@skolalamac.sk

 e) paušálna cena za nájom hnuteľného majetku pozostávajúceho zo stolov a lavíc tvoriacich súbory v zložení: 1 ks stôl a 2 ks lavice.

Legislatíva:

Sadzobníka cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy

Linda Molnárová
Tel: 02/6478 0065
dane@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.