Rybársky lístok

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky.Rybársky lístok vydáva mestská časť Bratislava-Lamač na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva týždenný, mesačný, ročný, trojročný. Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho zákonnému zástupcovi.

Poplatky

  • týždenný rybársky lístok– 1,50 EUR
  • mesačný rybársky lístok– 3,00 EUR
  • ročný rybársky lístok – 7,00 EUR
  • trojročný rybársky lístok – 17,00 EUR

Potrebné doklady/dokumenty

  • občiansky preukaz

Legislatíva