Podateľňa

Klientske centrum zabezpečuje tieto služby:

 • poskytovanie základných informácií
 • zabezpečenie konzultácií s odbornými zamestnancami jednotlivých útvarov
 • prijímanie písomností
 • poskytovanie tlačív
 • nahliadnutie do povinne zverejňovaných písomností
 • služby pokladne
 • osvedčovanie podpisov a listín

Zamestnanci klientskeho centra sú k dispozícií v rámci pracovných dní nasledovne:

 • Pondelok                     8:00 – 18:00
 • Utorok                         8:00 – 14:30
 • Streda                         8:00 – 18:00
 • Štvrtok                        8:00 – 14:30
 • Piatok                         8:00 – 14:30