Parkovanie

Od 1.1.2024 sa mení systém, akým parkujeme na sídlisku.

Od januára 2024 už nebude možné prenajímať si vyhradené parkovacie miesta.

Upozorňujeme preto obyvateľov, ktorí si doteraz parkovacie miesta prenajímali, aby si na Klientskom centre mestskej časti Bratislava-Lamač už nepodávali žiadosť o povolenie / predĺženie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta. 

Od januára bude postupne odstránené súčasné dopravné značenie a v priebehu roka zrealizujeme nové vyznačenie jednotlivých parkovacích státí. Vyhradené miesta pre ťažko zdravotne postihnutých ostávajú bez zmeny a budú aj v budúcnosti súčasťou parkovacej zóny. Vodičov prosíme, aby miesta pre obyvateľov s ŤZP rešpektovali a neparkovali na nich. 

Ukončenie nájmu vyhradených parkovacích miest umožní prípravu zóny na jej vyznačenie a pripojenie k celomestskej parkovacej politike tak, aby vo večerných hodinách, kedy je po parkovaní najväčší dopyt, slúžilo parkovanie rezidentom. Do zavedenia regulovaného parkovania budú parkovacie miesta (okrem miest pre ŤZP) využiteľné bez obmedzenia a parkovanie bude bezplatné. 

Presný termín spustenia regulovaného parkovania sa aktuálne určuje, predchádzať mu však bude zverejnenie návrhu projektu organizácie dopravy, jeho verejná prezentácia, zbieranie a zapracovanie pripomienok od obyvateľov. Tento proces sa uskutoční v priebehu roku 2024. 

Viac informácii o systéme regulovaného parkovania nájdete na: www.paas.sk


Informácie pre držiteľov preukazu ŤZP

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S, sú od platby nájomného oslobodené.

Potrebné doklady/dokumenty

  • fotokópia veľkého technického preukazu motorového vozidla, ktoré je predmetom žiadosti
  • fotokópia parkovacieho preukazu pre občana ŤZP a fotokópia preukazu ŤZP
  • splnomocnenie na konanie za osobu ŤZP v prípade, ak žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v rozsahu, v akom sa vyžaduje na účely vyhovenia žiadosti


Ako sa bude vyznačovať zóna?

Lamačská parkovacia zóna, s ktorou počíta Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2023, sa bude vyznačovať v priebehu roku 2024. Návrh znázornený vo VZN určuje hranice zóny, pričom pri realizácii dopravného značenia môže dôjsť k rozhodnutiu niektoré ulice ponechať bez regulácie (napríklad Havelkova a Stanekova) a ďalším priradiť osobitný režim parkovania (napríklad Vrančovičova) s iným časom regulácie parkovania. Spusteniu rezidentského parkovania bude predchádzať zverejnenie návrhu projektu organizácie dopravy, jeho verejná prezentácia, zbieranie a zapracovanie pripomienok od obyvateľov. Regulované parkovanie má slúžit potrebám rezidentov, a preto budeme vo finálnom riešení zohľadňovať ich pripomienky a návrhy.   


Otázky a odpovede ohľadom parkovania

Legislatíva


Klientske centrum Lamač
Tel: 02/64 78 0065
parkovanie@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.