Parkovanie

Základné informácie

Doterajší systém parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Lamač pokračuje aj v roku 2022. Žiadateľ o nájom vyhradeného parkovacieho miesta spĺňajúci všetky podmienky obdrží tak ako doteraz pri podpise zmluvy novú parkovaciu kartu s platnosťou na rok 2022 a je povinný umiestniť ju na palubnú dosku svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri pohľade zvonka cez čelné sklo auta.

Mestská časť Bratislava-Lamač prenajme žiadateľovi, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti na území mestskej časti, alebo má trvalý pobyt, sídlo alebo adresu prevádzkarne na území mestskej časti parkovacie miesto, na základe písomnej žiadosti na obdobie jedného roka s možnosťou užívania parkovacieho miesta, ak:

 • žiadateľ uhradí ročné nájomné za užívanie parkovacieho miesta 
 • na vyhradené parkovanie nie je prenajatých viac ako 30 % z celkového počtu parkovacích miest vo všetkých lokalitách určených na vyhradené parkovanie 
 • ide o  jediné vyhradené parkovacie miesto žiadateľa alebo osôb bývajúcich so žiadateľom v spoločnej domácnosti 
 • žiadateľ súhlasí s miestom, ktoré na tento účel určí mestská časť a zaviaže sa k úhrade nájomného
 • parkovacie miesto, ktoré je predmetom žiadosti o prenájom ako vyhradené parkovacie miesto sa nachádza v lokalite určenej na vyhradené parkovanie 

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím preukazom sú od platby nájomného oslobodené.


Poplatky

 • Fyzická osoba – 220,- EUR
 • Fyzická osoba ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím preukazom – bez poplatku
 • Právnická osoba – 420,- EUR


Potrebné doklady/dokumenty

Fyzická osoba

 • fotokópia veľkého technického preukazu motorového vozidla, ktoré je predmetom žiadosti

Fyzická osoba ŤZP alebo ŤZP-S

 • fotokópia veľkého technického preukazu motorového vozidla, ktoré je predmetom žiadosti
 • fotokópia parkovacieho preukazu pre občana ŤZP a fotokópia preukazu ŤZP
 • splnomocnenie na konanie za osobu ŤZP v prípade, ak žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v rozsahu, v akom sa vyžaduje na účely vyhovenia žiadosti

Právnická osoba

 • potvrdenie zamestnávateľa o možnosti využívať služobné vozidlo na súkromné účely, v prípade, ak žiadateľ uvedie, že žiada o nájom vyhradeného parkovacieho miesta na účely vyhradeného parkovania služobného motorového vozidla

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu parkovacích miest


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.