Dotácie na podporu aktivít a projektov

Mestská časť Bratislava – Lamač poskytuje dotácie z rozpočtu mestskej časti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač týmto subjektom:

  • právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, adresu sídla prevádzkarne alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 

Dotáciu na základe tohto nariadenia možno poskytnúť za predpokladu, že mestská časť má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky. 

Dotáciu možno poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na základe predloženého návrhu komisií, poskytnutie a výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov.

Aktuálna výzva na rok 2024

Archív predchádzajúcich ročníkov

Legislatíva

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.