Vstup a pobyt na Slovensku

Vstup na Slovensko je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM

S platným biometrickým pasom je možné zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a schengenskom priestore 90 dní. Pre legálne zotrvanie na území SR dlhšie, je potrebné požiadať o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

DOČASNÉ ÚTOČISKO

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 1.3.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.  Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní zdržiavať sa a pracovať v SR.

Možnosti požiadania žiadosti o dočasné útočisko:

  • cudzinec, ktorý žiada pri vstupe na územie SR - na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu
  • cudzinec, ktorý žiada po vstupe na územie SR - na policajnom útvare cudzineckej polície podľa miesta, kde sa zdržiava (BRATISLAVA - Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, Regrútska 4, Bratislava 831 07, +421-9610-369)

Každá dospelá osoba žiada o dočasné útočisko osobne. Preukázaním totožnosti (pas, ID karta), je dočasné útočisko poskytnuté okamžite po registrácií. V prípade nepredloženia uvedených dokladov, je o žiadosti o dočasné útočisko rozhodnuté v krátkom čase približne do 30 dní.

V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl. Pri žiadosti o udelenie azylu, je možné zamestnať sa až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022. Poskytovanie dočasného útočiska  je do 31.12.2022.

Preukaz pre cudzincov,  ktorým sa poskytlo dočasné útočisko vydávajú  príslušné útvary úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.
V zmysle zákona o azyle  sa týmto občanom  vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, cudzincovi sa vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

AZYL

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Možnosť požiadať o azyl:

Pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

Po tom, ako je poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, je dovolené pracovať v SR a nie je potrebné pracovné povolenie. S pomocou nájsť si zamestnanie je možné obrátiť na migračný úrad alebo mimovládne organizácie.

DOPLNKOVÁ OCHRANA

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

INFORMAČNÝ LETÁK

Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska v SR v ukrajinskom, anglickom aj slovenskom jazyku

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.