Príspevok za ubytovanie

Základné informácie

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle:

Legislatíva

  • zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov
  • nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca

Oprávnené subjekty

  • vlastníci  bytov a rodinných domov;
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
  • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytujú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi vlastníkom nehnuteľnosti (subjektom s oprávnením užívať nehnuteľnosť) a odídencom. Musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (napr. prevádzkovateľom hotelov, penziónov, ubytovacích zariadení) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Potrebné dokumenty (predkladané obci prenajímateľom)

  • zmluva o poskytnutí ubytovania uzatvorená medzi oprávneným subjektom (prenajímateľom) a odídencom;
  • čestné vyhlásenie k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi; 
  • výkaz o výške príspevku za ubytovanie odídenca za príslušný kalendárny mesiac (predkladaný obci najneskôr do 5 pracovných dní po skončení príslušného  kalendárneho mesiaca), 
  • kópia dokladu „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“.

Príspevok bude oprávnenému subjektu vyplácať obec. K výplate finančných prostriedkov dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od príslušného ministerstva.

Povinnosť odídenca

Povinnosťou odídenca (cudzinca s Potvrdením o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky) je nateraz jedenkrát mesačné hlásiť obci adresu svojho pobytu. 

Tlačivá

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.