Vrančovičova ulica

Vrančovičovu ulica čaká revitalizácia 

Vrančovičovu ulicu čakajú veľké zmeny. Naša mestská časť sa v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy pustila v lete 2021 do plánovania do jej revitalizácie. V pláne je komplexné riešenie dopravnej situácie, ako aj vytvorenie oddychovej zóny.  
Vrančovičova ulica je najdôležitejším centrálnym priestorom Lamača. Jej stav tomu však nezodpovedá. O tom, ako by táto časť, ktorá z historického hľadiska predstavuje pôvodnú obec Lamač mala vyzerať, máme konkrétne predstavy. Keďže komunikácie aj ostatné plochy sú vo vlastníctve hlavného mesta, oslovil som primátora Bratislavy Matúša Valla a snažil som sa ho presvedčiť, že aj takýto priestor je v rámci mesta dôležitý. Uchádzal som sa o to, aby jeho riešenie bolo zadané ako jedna z priorít aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy. Teší ma, že pán primátor vníma túto vec rovnako a na základe našej dohody sme s kolegami rozbehli spoluprácu s inštitútom už v závere minulého roka,“ hovorí starosta Lukáš Baňacký.
A tak sa naša Vrančovičova ulica stala súčasťou mestského projektu Živé miesta, kde sa minimálnym zásahom, napríklad výsadbou zelene, pridaním mestského mobiliáru či verejného osvetlenia, kultivujú verejné priestory. Problematika Vrančovičovej ulice je však oveľa komplexnejšia, preto je aj príprava celého projektu dlhodobá, nakoľko je potrebné pripraviť odborné stanoviská. Napríklad k doprave, riešeniu potoka a organizácii verejného priestoru v nadväznosti na priľahlé funkcie.
Táto ulica je zároveň miestnou komunikáciou 2. triedy v majetkovej správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, a preto je nosnou podmienkou na riešenie tohto verejného priestoru predovšetkým vyriešenie dopravnej situácie.
„Zo strany mestskej časti vyšla požiadavka predovšetkým na prekládku obratiska zastávky MHD pred budovou požiarnej zbrojnice. Tým sa vytvorí zdieľaný dopravný priestor ako jeden urbanisticko dopravný koncept, ktorý budeme ďalej kultivovať. Druhou oblasťou je otvorenie častí potoka, okolo ktorého vznikne oddychová zón s lavičkami,“ vysvetľuje architektka Eva Kutišová z Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti.
V júni by sa konal prvý pracovný workshop, počas ktorého  magistrát priniesol závery zo svojich odborných oddelení. Po vyjasnení si odborných stanovísk boli oslovení obyvatelia Vrančovičovej ulice, ako aj ostatní občania našej mestskej časti, aby participovali na tvorbe tohto verejného priestoru.


Susedské stretnutie sa konalo 6. júla sa vo farskej záhrade Kostola sv. Margity. Počas neho Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Bratislava - hlavné mesto v spolupráci s našou mestskou časťou predstavili zámer a harmonogram projektu. Na stretnutí sa zúčastnili Zuzana Čupková (MIB), architektka Linda Duchovná (MIB), riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov Marcel Dzurilla (MIB), starosta Lukáš Baňacký a mestský poslanec Igor Polakovič.
Revitalizácia Vrančovičovej ulice je dlhoročnou prioritou starostu Lukáša Baňackého. Vďaka jeho snahe bol tento projekt zaradený do zoznamu investičných akcií hlavného mesta na revitalizáciu verejných priestranstiev. Zamestnanci našej mestskej časti pripravovali kompletné podklady, ktoré boli zaslané začiatkom tohto roka do Metropolitného inštitútu Bratislavy, kde boli zadefinované základné požiadavky a vízie riešenia verejného priestoru. Na základe týchto materiálov inštitút upresňuje zadanie pre architektonický ateliér, ktorý má tieto požiadavky pretaviť do reálnej podoby.
 Ako Mestská časť Bratislava-Lamač, tak aj jej obyvatelia od začiatku zdôrazňujú, že potok tečúci stredom ulice je potrebné využiť v rámci verejného priestoru ako výrazný kompozičný prvok. Pred letom sa na mieste boli pozrieť vodohospodári s krajinným architektom Metropolitného inštitútu Bratislavy. Napriek tomu, že mesiac jún bol pomerne suchý zhodnotili, že tok je prekvapivo čistý a nezanesený a voda je bez biologického znečistenia. Taktiež prekvapila výdatnosť toku v tomto suchom období.

Susedské stretnutie s obyvateľmi Vrančovičovej ulice - júl 2021.

Susedské stretnutie s obyvateľmi Vrančovičovej ulice - júl 2021.

  

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.