Parkovacia politika

Na Studenohorskej ulici pribudne parkovací dom
 

Na Studenohorskej ulici na mieste bývalých zberných surovín by malo Hlavné mesto SR Bratislava postaviť parkovací dom. Skúmanie zóny totiž zaznamenalo vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť práve tento parkovací dom. V riešenom území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré bývajú aj nevyužité. Mesto obyvateľom na online stretnutí v júni 2021 odprezentovalo návrh parkovacieho domu s 99 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť. Navrhovaný nízkopodlažný dom so zelenou strechou a fasádou s obkladom z prírodného dreva by bol v súlade s pôvodnou zástavbou daného územia. Osvetlenie a kamerový systém okrem iného môže prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. 

Pozrite si záznam zo stretnutia s obyvateľmi zo dňa 28.6.2021 : Riešenie parkovania Studenohorská
Prezentácia pre verejnosť vo formáte PDF 


Vizualizácia parkovacieho domu. Zdroj: Bratislava.sk


Naša mestská časť zatiaľ pripravuje obnovu vodorovného aj zvislého dopravného značenia. To bude v súlade s dopravným značením, ktoré bude navrhnuté v parkovacej politike hlavného mesta SR Bratislavy. Zároveň máme spracovaný plán organizácie dopravy na tieto parkovacie zóny, ktoré však nevylučujú parkovanie medzi jednotlivými ulicami: Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine a Malokarpatské námestie. Podľa slov vedúceho Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslava Širgela s obnovou vodorovného dopravného značenia pripravujeme aj kontajnerové stojiská. „Rozmýšľame nad výstavbou kontajnerových stojísk s prístreškami, definitívne plány Lamačanov predstavíme čoskoro,“ vysvetľuje Miroslav Širgel.