Nadstavba a prístavba základnej školy

Projekt rozšírenia kapacít základnej školy v celkovej hodnote takmer 5 miliónov EUR je suverénne najväčšou investíciou v histórii mestskej časti. Mestská časť Bratislava-Lamač získala v januári 2022 nenávratný finančný príspevok vo výške 2 849 999, 19 EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ. Tento príspevok sa neskôr navýšil o ďalších 599 999,83 EUR. Finančný rozdiel je hradený z vlastných rezervných zdrojov a úveru.
 Kolaudáciu sa úspešne podarilo dokončiť v auguste. To znamená, že pôvodná časť školy, ako aj jej nadstavba s jedálňou, schodiská a výťahy sú od začiatku školského roka 2023/2024 v užívaniaschopnom stave.
Realizačná fáza projektu nadstavby a prístavby základnej školy sa začala v júli 2022. Podľa pôvodných plánov mala byť ukončená v máji roku 2023. Kvôli nesúladu pôvodného projektu zo sedemdesiatych rokov a reálnym vyhotovením strešnej konštrukcie sa práce prakticky okamžite zastavili a projekt sa musel prepracovať. Následkom boli aj problémy so zatekaním do budovy školy. „Rodičia mali obavy o bezpečnosť žiakov, navyše, absolútne chýbala koordinácia medzi mestskou časťou a zhotoviteľom. Dostali sme sa do situácie, že existovalo reálne riziko, že ten zo stavby odíde. Po našom nástupe do úradu sa základná škola stala prioritou nasledujúcich mesiacov. Prijali sme projektovú manažérku a technický dozor investora. Už počas volebnej kampane sme hovorili, že práve tieto kroky sú nevyhnutné, aby sme sa dopracovali k úspešnému koncu. Zároveň sme riešili problém s infláciou a rastom cien v stavebníctve. Reálne hrozilo, že objem financií,  ktorý bude treba do budovy naviac investovať bude taký veľký, že to naša mestská časť finančne nezvládne. Na jar sa nám cez indexáciu cien podarilo navýšiť príspevok z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, po čom sa podarilo stavbu naplno rozbehnúť“, povedal starosta Lamača Igor Polakovič.
V lete sa pracovalo bez obmedzení
Keďže ide o budovu z roku 1977, počas realizácie sa vyskytlo viacero komplikácii so sieťami. Množstvo logických vecí žiaľ nebolo súčasťou projektu a museli sa doobjednávať navyše, prípadne sme ich realizáciu museli odsunúť na neskoršie obdobie. „Nadstavba je prakticky energeticky sebestačná. Nachádza sa v nej rekuperácia vzduchu a na streche je tepelné čerpadlo. Mnohých určite prekvapí, že pôvodná „kachličková časť budovy“ nebola zateplená. Ani toto nebolo súčasťou projektu, prípadne nebolo možné zateplenie zafinancovať z pôvodnej dotácie. Preto už hľadáme ďalšie externé zdroje na zvýšenie energetickej efektivity aj prvých troch podlaží,“ dodáva starosta.
Komplikáciou bola aj skutočnosť, že stavba prebiehala za plného chodu školy, kedy bolo potrebné rešpektovať jej prevádzku a čo najviac eliminovať rušenie vyučovania. Až keď sa dalo počas letných prázdnin pracovať bez obmedzení, stavebné práce akcelerovali. Zhotoviteľ mal k dispozícii celú budovu a bolo možné pracovať doslova od rána do večera.
Ako ďalej?
Nasledujúce mesiace sa plánujeme intenzívne venovať okoliu školy. V priebehu roka 2024  chceme vymeniť rozbitý asfalt za dlažbu, čaká nás úprava schodísk zo strany voľnočasového areálu. Pracujeme na projekte zvýšenia energetickej nezávislosť budovy inštaláciou fotovoltických panelov, kde očakávame eurofondové výzvy dostupné aj pre Bratislavský kraj. „Projekt ako taký je síce dokončený, no ďalej chceme pracovať na zlepšovaní podmienok v škole. Ide nielen o investíciu do majetku mestskej časti, ale aj do vzdelania a budúcnosti našich detí. Vo vnútri by sme chceli v spolupráci s vedením školy vytvárať relaxačné zázemia pre žiakov, aby sa v škole cítili príjemne,“ dodáva Igor Polakovič.
 
Čo pribudlo? 
  

  • Nadstavba školy je energeticky nezávislá, má vlastné vykurovanie.
  • Vetranie v učebniach je zabezpečené rekuperáciou vzduchu, to znamená, že v nich bude vždy čerstvý vzduch bez straty tepla.
  • V škole pribudli odborné učebne na informatiku, tri nové jazykové učebne a dve chemicko-fyzikálne odborné učebne.
  • Kapacita jedálne sa zdvojnásobila a poskytuje priestor aj pre spoločenské podujatia.
  • Celé jedno krídlo budovy je vyhradené pre šatne. Skrinky tak už nebudú roztrúsené po chodbách prízemia.
  • Na jedálni je zelená strecha, ktorá zlepšuje jej tepelno-izolačne vlastnosti. Zároveň vytvára prívetivejšiu mikroklímu pre školu a má aj vodozádržnú funkciu pri prívalových dažďoch.
  • Škola sa stala 100-percentne bezbariérovou, pribudli nájazdové rampy, dva výťahya bezbariérové toalety.


Vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia

Staršia architektonická štúdiaSkôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.