Rekonštrukcia Malokarpatského námestia

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia sa začala koncom roka 2018. A hoci už máme veľa práce za sebou, veľkú časť projektu naša mestská časť dokončí práve v tomto roku, kedy by sa námestie malo dokončiť. V mesiacoch august – september bola dopracovaná realizačná projektová dokumentácia na sadovnícke úpravy od spoločnosti In Green v strednej časti námestia. V novembri prebehlo v spolupráci s architektom Martinom Hraškom spracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu pre tretiu etapu rekonštrukcie, so zapracovaním spomínanej projektovej dokumentácie pre sadovnícke úpravy od spoločnosti In Green. Tu patrí aj napojenie námestia z ulice Podháj, ako aj priestor medzi zdravotným strediskom a kinom. V januári sa uskutoční verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

3. etapa rekonštrukcie námestia mala potrvať do konca septembra 2021

Stavebné práce na Rekonštrukcii centrálnej zóny Malokarpatské námestie - 3. etapa sa začali 6. júla 2021, kedy si firma FENSTER HAUS a.s prebrala stavenisko. O týždeň neskôr sa už začali búracie práce na námestí. O niekoľko dní neskôr prebehol kontrolný deň, počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová, starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vlčkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej firmy Jurajom Makovickým, aby spoločne skontrolovali stav prebiehajúcich prác a dohodli ďalší postup.
 V auguste prišlo k výkopu základov rampy a oporného muriva, betonáži armatúry do základov rampy, osadeniu obrubníkov a kanalizačnej šachty, vyberaniu základov pre prístrešok, betonáži oporného múru prístrešku a oporného múru od schodiska do terénu a k osadeniu ostávajúcich betónových prvkov.
 V septembri sme boli svedkami osadenia ostávajúcich betónových prvkov, schodiska, nájazdovej rampy, pokládky dlažby a dokončovacích prác. V tretej etape taktiež príde k montáži zábradlia a osadeniu svietidiel, ako aj k vyčistenie plochy a nádvoria.  Predpokladaný termín ukončenia tejto etapy rekonštrukcie bol 30. september 2021, po ktorom mala nasledovať rekonštrukcia časti pod lipami.
Termín sa však pre problémy spôsobené pandémiou koronavírusu a nedostatok materiálov natiahol na rok 2022.


Kontrolný deň,  počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová, starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vlčkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej firmy Jurajom Makovickým.


Kino Lamač bude hotové do konca mája
Zároveň sa začiatkom decembra začala rekonštrukcia Kina Lamač, ktorá by mala trvať do konca mája. Tá bola odsúhlasená ešte v rámci druhej etapy úprav námestia. „Všetky etapy na seba logicky nadväzujú. Napríklad prístup z komunikácia z ulice Podháj by sa mala dorábať v poslednej fáze, nakoľko dovtedy bude slúžiť aj pre zásobovanie stavby a dovoz materiálu pre firmu, ktorá realizuje  rekonštrukciu fásady kina a ďalšie úpravy. Preto s finálnymi úpravami povrchov čakáme až do skončenia prác na kine. Paralelne s prebiehajúcou rekonštrukciou kina bude prebiehať verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá bude realizovať tretiu etapu rekonštrukcie námestia, teda priestor medzi zdravotným strediskom a kinom. Až po ukončení všetkých stavebných prác prejdeme k realizácii sadovníckych úpravy. Sled jednotlivých výkonov má  logický postup. Deje sa to z toho dôvodu, že plánované práce v sebe zahŕňajú terénne úpravy, búracie práce, výkopy spojené s inžinierskymi sieťami   a aj samotná stavebná činnosť je spojená s prašnosťou. V prípade nevhodne zvolenej etapizácie prác by mohlo prísť k znehodnoteniu zelene, hracích prvkov, príp. mobiliáru umiestneného v priamom kontakte so stavbou,“ vysvetľuje Eva Kutišová. „Prioritou sú práce spojené s druhou etapou rekonštrukcie Malokarpatského námestia, teda rekonštrukcia a úprava fasády kina, následne realizovať tretiu etapu, teda prístup od ulice Podháj, následne prejdeme k  sadovníckym úpravám v strednej časti Pod lipami, a doriešeniu chýbajúcich prvkov, ako napríklad osadeniu pitnej fontánky, napojenie na zavlažovací systém zo studne a podobne. V pláne je výzva na verejné obstarávanie na celý objem prác, aby mal Lamač ako partnera jednu firmu, ktorá by prebrala záruky za celé dielo a zároveň, pri väčšom objeme zákazky je priestor na vyjednanie priaznivejšej ceny. V každom prípade, v roku 2021 nás čaká realizácia prác tretej etapy rekonštrukcie námestia a veríme, že obyvatelia Lamača si budú môcť  užívať svoje námestie  v plnej kráse“ dodáva.

Vizualizácia strednej časti Malokarpatského námestia
Vizualizacia strednej casti Malokarpatskeho namestia
Vizualizacia strednej casti Malokarpatskeho namestia

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.