Svätá Rozália

Kaplnka sv. Rozálie prešla v roku 2020 do správy našej mestskej časti. Samotný objekt sa však, vďaka nezáujmu zo strany majiteľa, nachádzal v zlom technickom stave. Pod záštitou a s finančným prispením starostu Lamača Lukáša Baňackého boli zahájené záchranné a udržiavacie práce. Prišlo k vyčisteniu a dezinfekcii podkrovného priestoru, kontrole krovu statikom a výmene časti zdegradovanej pomúrnice na severnej strany strechy, výmene krytiny na severnej strane strechy hlavnej lode a nad sakristiou aj s výmenou pôvodných plechových dažďových zvodov za medené. Práce zrealizované v rámci prvej etapy znamenali odstránenie najvýznamnejších zdrojov zatekania a degradácie objektu.
Stavebná firma, stavbyvedúci, statik, stavebný aj bezpečnostný dozor poskytli svoje služby bez nároku na honorár. Práce prebiehajú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
 Lamačskú dominantu čaká prekládka vzdušných elektrických vedení do zeme a odstránenie stĺpov a nové rozvody verejného osvetlenia. Koncom júna bol naplánovaný začiatok záchranných a udržiavacich prác na južnej strane strechy hlavnej lode.

Úpravy v areáli kaplnky zamerané na výsadbu zelene či vytvorenie nového prístupového chodníka sa uskutočnia v spolupráci s Občianskym združením sv. Margity. To sa totiž rozhodlo obnoviť, sprístupniť a oživiť priestor v okolí tejto národnej kultúrnej pamiatky, konkrétne pri hlavnom schodisku. So svojim projektom sa preto zapojili do participatívneho rozpočtu, vďaka ktorému získali 2000 eur- Zámerom projektu je vytvorenie príjemnej oddychovej zóny v starej časti Lamača. Na jeseň sa členovia združenia v spolupráci s dobrovoľníkmi z miestnej komunity pustia do výsadby zelene pozdĺž plota, pribudnú kríky do výšky 2,5 metrov, ktoré opticky oddelia areál a vytvoria intímny priestor.  Popri schodisku pribudnú ľalie, ruže či červené pivónie. V nadväznosti na zastávky MHD vytvoria nový chodník s mlatovým alebo štrkovým povrchom. Chodník z betónových panelov zo severnej strany zas dostane nový povrch a prispôsobí sa výsadbe lipami – cieľom je uvoľniť koreňový systém existujúcich stromov. 

Dôvodom, pre ktorý sa združenie zapojilo do participatívneho rozpočtu je schodište smerujúce na západ pred hlavným vchodom kaplnky. To oplotením blízkych pozemkov stratilo prepojenie s hlavnou cestou. Vytvorením nového chodníka sa zjednoduší prístup k objektu. Výsadba zelene zas priestor skrášli a pre Lamačanov tým vznikne ďalší priestor na relax. 


Na transparentnom účte sa hromadia financie na obnovu Rozálky 

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlásila v roku 2020  dobrovoľnú zbierku Transparentný účet sv. Rozália, ktorá potrvá až do 31. decembra 2021. Všetky peniaze pôjdu výlučne na obnovu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnka sv. Rozálie. Na účet môžete prispieť priamo v našom klientskom centre, ako aj zaslaním finančných prostriedkov na účet. Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko, v prípade fyzickej osoby, alebo obchodné meno, v prípade právnickej osoby. Druhý spôsob je použitie hotovosť alebo platobnej karty v pokladni klientskeho centra, kde sa nachádza aj POS terminál. Bezdrôtový terminál nájdete aj na podujatiach mestskej časti.

Príspevky môžete posielať priamo na tento účet: IBAN SK62 0200 0000 0043 1419 5857
Viac informácii o transparentnom účte, ako aj aktualizované výpisy z účtu nájdete tu.


Územný plány zóny Svätá Rozália

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Lamač, uznesením č. 77/2019/VIII zo dňa 20.06.2019 schválilo obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky kaplnky sv. Rozálie“. 

Celková výmera riešeného územia: cca 7,6 ha.

Územné vymedzenie riešeného územia:

- z východu komunikáciou Rajtáková 

- zo severozápadu komunikáciou Pod násypom a Hodonínska 

- zo severu komunikáciou Lediny 

Oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava – Lamač (PDF)

Opätovné oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava – Lamač (PDF)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.