Malokarpatské námestie


Územný plán zóny Bratislava, Lamač - Malokarpatské námestie 

Riešeným územím Územného plánu zónyBratislava, Lamač - Malokarpatské námestie je centrálny priestormestskej časti Bratislava – Lamač, ktorý je vymedzený ulicami Podháj a Studenohorská. Jedná sa o územie lokálnej občianskej vybavenosti s významom pre celú mestskú časť. 


Celková výmera riešeného územia: cca 8 ha.


Územný plán zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2014, bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 06.11.2014 uznesenímč.196/2014/VI a jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 08/2014zo dňa 06.11.2014 s účinnosťou od 26.11.2014.


Hlavným cieľom riešenia je stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spôsobe využívania, so zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene. Súčasťou riešenia je aj identifikácia potencionálnych možností rozvoja územia – rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, prípadne novostavby v obmedzenom rozsahu. 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2019, boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 15.06.2020 uznesením č.47/2020/VIII a následne jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 01/2020zo dňa 15.06.2020 s účinnosťou od 30.06.2020.

Predmetom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie je saturovanie zvyšujúcich sa potrieb základnej občianskej vybavenosti lokálneho významu rozšírením kapacít základnej školy. Zmenami a doplnkami je dotknutý regulačný blok OV4 – Areál základnej školy.

Malokarpatské námestie - čistopis (ZIP)

Malokarpatské námestie - zmeny a doplnky (ZIP)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.