Bezpečný Podháj

V stredu 1. mája 2024 sa začala realizácia úprav organizácie dopravy na ulici Podháj. Cieľom realizovaných opatrení je zvýšiť bezpečnosť na ceste, ktorá bola naprojektovaná v sedemdesiatych rokoch a dimenzovaná na masívnu výstavbu na plánovanom sídlisku Zelená hora. Cesta bola pôvodne projektovaná ako štvorprúdová.

Aj vďaka jej šírke vodiči, vo viac ako polovici nameraných prípadov, prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť, čo ohrozuje životy a zdravie ďalších účastníkov cestnej premávky.

Projekt je rozdelený na 3 etapy:

  • Prvou je úprava križovatky Podháj - Studenohorská - Podlesná a taktiež úprava priechodu pre chodcov pri zástavke Podháj.
  • Druhou etapou je zosúladenie vodorovného a zvislého dopravného značenia a zmena dodnes tolerovaného parkovania zo šikmého na pozdĺžne.
  • Treťou je vyznačenie, nasvietenie a debarierizácia 3 priechodov pre chodcov v hornej časti ulice pri zastávkach Studenohorská a Klanec.

Projekt je realizovaný hlavným mestom. Jeho korene sa tiahnu až do obdobia rokov 2017 a 2018, kedy došlo k oprave povrchov a schváleniu projektu organizácie dopravy. Ten bol však realizovaný čiastočne, kedy síce zvislé dopravné značenie organizuje spôsob parkovania na danej ulici, ale v jej veľkej časti sa nevyznačilo vodorovné značenie. Súčasnému riešeniu sa vyjadrovala aj mestská časť Bratislava-Lamač, ktorá v septembri 2022 vydala súhlas s projektom organizácie dopravy.

Nové vedenie MČ sa od roku 2023 začalo intenzívne už schváleným projektom zaoberať. Požiadali sme o zabezpečenie navýšenia parkovacích kapacít na danej ulici, doplnenie vodorovného dopravného značenia „POZOR ŠKOLA!“ v strednej časti ulice a vyznačenie minimálne dvoch priechodov v jej hornej časti.

V nasledujúcich riadkoch sa budeme snažiť objasniť niektoré dôvody tejto realizácie.

Križovatka Podháj - Studenohorská - Podlesná

Ide o križovatku v spodnej časti ulice Podháj pri zastávkach Bakošova. Zvýšenie bezpečnosti tejto križovatky bolo dlhodobou požiadavkou časti obyvateľov Lamača. V roku 2023 bol na mieste vykonaný monitoring pohybu jednotlivých účastníkov cestnej premávky a zároveň anketa medzi chodcami.

Z prieskumu vyplynulo, že takmer 13 % peších túto križovatku považuje za nebezpečnú alebo veľmi nebezpečnú.

Z prieskumu medzi rodičmi a žiakmi ZŠ, ktorý bol realizovaný v tom istom roku vyplynulo, že až 29 % respondentov nepovažuje okolie školy za bezpečné, a to hlavne z dôvodu vysokej rýchlosti jazdy na ulici Podháj, nebezpečného pešieho prechádzania ulice na križovatke Podháj x Studenohorská x Podlesná a z dôvodu zlého prístupu a prechádzania na zastávku Podháj.

Aj toto bolo dôvodom, prečo Rada rodičov základnej školy zaslala list primátorovi Bratislavy so žiadosťou o úpravy v organizácii dopravy, ktoré zvýšia bezpečnosť (nielen) detí pri prechádzaní cez cestu.

Z prieskumu medzi žiakmi a rodičmi vyplynulo, že jedným z dôvodov, prečo deti neposielajú do školy peši alebo MHD je obava o ich bezpečnosť. Paradoxne tak nastáva situácia, kedy rodičia z obavy o bezpečnosť svojich detí tieto vozia do školy autom, čím zároveň prispievajú k nárastu pohybu vozidiel na danej ulici.

Video zachytáva situáciu pred školou v roku 2019

Ulica ako závodná dráha

V okolí križovatky sa v roku 2023 vykonali viaceré merania, ktorých výsledky boli veľmi znepokojivé. Viac ako polovica vozidiel prekročila na tomto mieste rýchlosť. Ak by sa odrátali vozidlá MHD, tak by percento vozidiel, ktoré počas meraní prekročili rýchlosť dosiahlo až 60 %. Najvyššia nameraná rýchlosť bola 85 km/h. Z 318 zaznamenaných prejazdov až 5 vozidiel prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť o 20 km/h. Rýchlosť o viac ako 10 km/h prekročilo každé ôsme vozidlo.

A diagram of a pie chartDescription automatically generated

Na ulici sa v minulosti osadili dopravné informačné radary. Z vyššie nameraných dát je však jasné, že tie svoj účel neplnia. Logickou požiadavkou je umiestnenie radarov, ktoré by v rámci objektívnej zodpovednosti automaticky postihovali priestupcov, no túto kompetenciu má iba štátna polícia, a tá takéto radary do miest neumiestňuje. Požiadavky na pravidelné meranie rýchlosti neboli z kapacitných dôvodov polície vypočuté.

Keďže riešenie tejto križovatky vyvolalo veľký záujem, vrátime sa k nej na konci tohto článku.

Prístup k zastávkam MHD – Podháj

Ide o notoricky známy problém, kedy chodci prechádzajú na zastávku Podháj popri škole priamo cez cestu. Niet sa čo čudovať, ide o priamy prístup, a nie každému sa chce použiť priechod „pri kine“ a tak "to riskne".

Logickým riešením by bolo vyznačenie samostatného priechodu, ktorý by však končil v zastávke MHD alebo pred ňou, čo je z hľadiska noriem neprípustné. Dopravná komisia v Lamači navrhla riešenie s peším ostrovčekom, no toto riešenie, ako aj presun zastávky o niekoľko metrov nižšie, by si vyžiadalo stavebné úpravy a financie, ktoré aktuálne mesto nemá.

Preto, ako čiastočné riešenie, bola navrhnutá úprava existujúceho priechodu medzi zastávkami Podháj tak, aby došlo k prirodzenému spomaleniu vozidiel. Pri priechode sa vytvoril deliaci ostrovček, ktorý chráni chodcov a zároveň pod priechodom vytvorí priestor na otáčanie (U-turn) bez kolízie s chodcami. Často totiž dochádzalo k tomu, že sa vodiči otáčali priamo na priechode.

A drawing of a planeDescription automatically generated

Priechody v hornej časti ulice Podháj

Posledným opatrením (tretia etapa) bude vybudovanie priechodov v hornej časti ulice Podháj. Predtým bude potrebné stavebne realizovať debarierizáciu obrubníkov, deliacich chodníkov v páse zelene a nasvietenie priechodov.

V priebehu roka by tak mali vzniknúť na ulici 2 až 3 oficiálne priechody:

A blueprint of a planeDescription automatically generated

A drawing of a roadDescription automatically generated

A blueprint of a roadDescription automatically generated

Zmena v organizácii dopravy na križovatke Podháj - Studenohorská - Podlesná

Križovatka rozdelená až 11-timi ostrovčekmi z lepených obrubníkov zaslúžene vyvolala otázky. Aj keď ide vo viacerých krajinách o pomerne časté riešenie takéhoto rozsiahleho dopravného priestoru, na Slovensku naň nie sme zvyknutí a tak dvíhame oprávnene obočie.

Cieľom projektanta bolo vytvoriť priestor križovania motorových vozidiel, chodcov a cyklistov. Zúžením dopravného priestoru dochádza k potrebnému spomaleniu vozidiel. Tu sa vráťme k štatistike, kedy takmer 60 % vozidiel v tomto mieste prekračuje povolenú rýchlosť, čo ohrozuje bezpečnosť a životy chodcov.

Jedno z účinných opatrení, ako znižovať rýchlosť na širokých mestských komunikáciách, je vizuálne zúženie pruhov, ktoré podvedome núti vodičov spomaliť. Práve toto pravidlo sa uplatnilo v rámci projektu organizácie dopravy na Podháji.

Ostrovčeky, do ktorých bude vysadená zeleň, zároveň vytvárajú ochranu pre chodcov, ktorým musia dať prednosť vodiči áut aj cyklisti.

Počas prvých dní, kedy sa vodiči snažili v križovatke zorientovať, bolo najväčším problémom pravé odbočenie zo Studenohorskej a Podlesnej.

Nižšie je naznačený správny spôsob pravého odbočenia:

A close-up of a blueprintDescription automatically generated

Vysunutím križovatky na strane Podlesnej sa vytvoril dostatočný výhľad pre vodičov, ktorí pri pôvodnej organizácii dopravy nevideli prichádzajúce vozidlá a cyklistov zľava.

Ide o správne riešenie?

Na tomto riešení sa zhodli viaceré strany a ako sme písali, ešte v roku 2022 získalo aj podporu mestskej časti. Dôležitým aspektom bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov, medzi nimi hlavne najzraniteľnejších účastníkov premávky, ktorými sú deti a seniori.

Predpokladáme, že na potrebe zvýšenia bezpečnosti na Podháji panuje všeobecná zhoda. Otázkou je teda spôsob realizácie. Tých by pripadalo do úvahy viacero, no v rámci projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť potrebné zníženie rýchlosti na širokej ceste, zaistiť bezpečnosť chodcov a vytvoriť priestor aj pre pohyb na bicykli, bolo zvolené práve toto riešenie.

Ostrovčeky sú tvorené tak, aby sa dali v budúcnosti relatívne ľahko upravovať. Dôležité bude s odstupom času vyhodnotenie opatrenia vrátane opätovného merania dodržiavania maximálne povolenej rýchlosti.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.