Športové podujatia

  • RUNFEST - Lamačský beh
  • Letné tábory v Lamači
  • Hore Hájom na bicykli
  • Stolnotenisové turnaje
  • Šachové turnaje
  • Na kolesách proti rakovine

Plán spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou nájdete tu