Športová hala Na Barine

Mestská časť Bratislava – Lamač ako vlastník budovy Športová hala Lamač, ulica Na barine 15, Bratislava, ponúka záujemcom o nájom športovej haly možnosť absolvovať obhliadku tejto budovy a predložiť informatívny zámer využitia tejto haly v oblasti rozvoja športových a telovýchovných aktivít v Lamači do termínu 31. január 2021. Zámerom vlastníka je využiť informácie (potenciálne využitie haly) získané kontaktom s potenciálnymi záujemcami ako jeden zo zdrojov prípravy zadania obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom športovej haly v priebehu roka 2021. Pre bližšie informácie sme vám k dispozícii na vca@lamac.sk.
Virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť tu: