Miestna knižnica Lamač

Knižnica Lamač sa nachádza na Heyrovského 2. Nájdete ju na druhom poschodí, nad Rodinným centrom Obláčik. Od 1.10.2020 máme pre vás k dispozícii nový online katalóg. Obsahuje informácie o dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v Miestnej knižnici Lamač. Nájdete ho na tomto linku.

Vyhľadávať môžete podľa:

 • autora 
 • názvu
 • témy
 • roku vydania
 • ľubovoľného poľa   

Keď si vyhľadáte knihu a rozkliknete názov. Ak je kniha voľná, môžete si ju prísť požičať. Ak je požičaná a ste naším čitateľom, môžete si ju rezervovať:

 • telefonicky na príslušnej pobočke 
 • elektronicky cez online katalóg 

Ak sa kniha nachádza v knižnici, môžete si ju dať odložiť z regálu.


Otváracie hodiny pre verejnosť

Pondelok10:00-11:3012:30-18:00
Utorok10:00-11:3012:30-15:00
Streda10:00-11:3012:30-18:00
Štvrtok10:00-11:3012:30-14:30
Piatok10:00-11:3012:30-14:30


Členské poplatky

 • Deti, žiaci základnej školy a študenti strednej školy    1,00 EUR
 • Ostatní po dovršení 18 rokov a ukončení strednej školy    2,00 EUR


Pokuty

 • Poplatok z omeškania    0,30EUR každý začatý týždeň z omeškania
 • 1. upomienka    0,40EUR základný poplatok a 0,40 € / 1 kniha
 • 2. upomienka    1,50EUR základný poplatok a 1,50 € / 1 kniha
 • 3. upomienka/doporučená    5,00EUR základný poplatok a 2,00 € / 1 kniha


Výpožičné lehoty

 • Knihy    1 mesiac
 • Periodiká    1 týždeň


Knižničný poriadok

Knižničný poriadok Miestnej knižnice Bratislava-Lamač (PDF)