Kultúrne centrum Lamač

Mestská časť Bratislava-Lamač prevádzkuje všeobecne prospešné zariadenie „Kultúrne centrum Lamač“ – nachádzajúce sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 1125, umiestnená na parcele č. 490/5 v katastrálnom území Bratislava-Lamač. Ide o nebytový priestor v objekte Malokarpatského námestia č. 3 ktorý je umiestnený na ploche o výmere 499 m².

Účelom a hlavnou náplňou činnosti zariadenia je stretávanie sa mládeže, rodičov s deťmi i seniorov v rámci spoločných i individuálnych aktivít jednotlivých vekových skupín, ako aj v rámci prevádzky kina. Zariadenie môže byť poskytované bezplatne alebo za stanovenú odplatu (nájomné) fyzickým a právnickým osobám, v osobitných prípadoch po schválení odbornou komisiou i občanom.

Kultúrne centrum Lamač je možné využívať na komerčné účely (krátkodobý nájom) za určitým účelom v prípade, ak vznikne voľný časový priestor medzi aktivitami MČ.
V prípade využitia priestorov Kultúrneho centra Lamač na jednorazovú akciu, podujatie uhradí záujemca stanovený poplatok do pokladne Miestneho úradu, alebo prevodným príkazom na účet MČ pred prevzatím priestorov Kultúrneho centra Lamač, a to vo výške podľa predpokladaného trvania užívania priestorov uvedeného v žiadosti. Nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného v prípade, že užíval priestory Kina Lamač v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v žiadosti. V prípade, že nájomca užíval priestory Kina Lamač v skutočnosti dlhšie ako uviedol v žiadosti, je povinný nájomné za tento čas doplatiť. V prípade záujmu o dlhodobejší prenájom priestorov, tento bude riešený osobitne.
Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované MČ.

Zodpovednou osobou za prevádzku Kultúrneho centra Lamač je správca poverený starostom mestskej časti Bratislava-Lamač. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený zamestnanec miestneho úradu.

Možnosti nájmu
Možnosti nájmu s cenníkom nájdete na tomto linku.

Kinosála
Počet sedadiel: 177

Foyer
Foyer Kultúrneho centra Lamač slúži, okrem menších spoločenských podujatí, aj na výstavy.

Malá miestnosť

Veľká zasadačka

Malá zasadačka


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.