Detské ihriská a športoviská

Na území Mestskej časti Bratislava – Lamač sa nachádza 7 verejných detských ihrísk, 2 ihriská  výlučne určené pre užívanie Materskej školy, 3 betónové ihriská, 1 voľnočasový areál a 1 multifunkčné ihrisko. Úlohou miestneho úradu je zabezpečenie priebežnej starostlivosti o bezproblémový chod týchto detských ihrísk. Zodpovední zamestnanci miestneho úradu vykonávajú pravidelnú kontrolu a pristupujú k priebežnému odstraňovaniu zistených, či občanmi nahlásených závad v areáloch detských ihrísk. 

V prípade ak si ste vedomí poruchy alebo poškodenia na detských ihriskách bezodkladne informujte o týchto skutočnostiach miestny úrad  osobne, telefonicky či emailom na ihriska@lamac.sk

Prevádzkový poriadok

 • Prevádzková doba: máj až október  08,00 – 18,00 hod. 
 • Detské ihrisko je určené pre deti do 10 rokov.
 • Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby.
 • Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode dospelej osoby.

Na detskom ihrisku je zakázané:

 1. vodiť psov, mačky, ako aj ostatné zvieratá,
 2. znečisťovať areál, poškodzovať vybavenie a verejnú zeleň, 
 3. fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky,
 4. používať zábavnú pyrotechniku, zakladať oheň,
 5. používať hracie prvky ihriska osobám starším ako 10 rokov a osobám s hmotnosťou nad 60 kg,
 6. používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu,
 7. vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ohrozuje a ruší ostatných návštevníkov alebo užívateľov okolitých domov,
 8. používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, vysoká teplota od slnka, rozmočený povrch okolia hracích prvkov).

Upozornenie pre návštevníkov detského ihriska:

 • betónové valce a skruže nie sú hracími prvkami detského ihriska, ale prvkami „street parkour“ – nie sú vhodné na hru malých detí.

Dôležité tel. čísla:

 •    Tiesňové volanie :         112         Hasiči   :  150
 •    Zdravotnícka pomoc :   155         Polícia :   158


Prevádzkovateľ:

Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, kontakt: 02/6478 0065

DETSKÉ IHIRSKO 

1. Detské ihrisko Bakošova 34-36

2. Detské ihrisko Heyrovského 10

3. Detské ihrisko Heyrovského 16

4. Detské ihrisko Malokarpatské námestie 9 - ŽABKA

5. Detské ihrisko Rozálka

6. Detské ihrisko Studenohorská 5

7. Detské ihrisko Studenohorská 35

IHIRSKO 

8.   Betónové ihrisko Bakošova

9.   Betónové ihrisko Heyrovského 10

10. Betónové ihrisko Studenohorská 5

DETSKÉ IHIRSKO V AREÁLI MATERSKEJ ŠKOLY

11.    Detské ihrisko MŠ Heyrovského 4

12.   Detské ihrisko MŠ Malokarpatské námestie 6 

13.   Detské ihrisko MŠ Bory

VIACÚČELOVÉ IHIRSKO 

14.   Viacúčelové ihrisko Borinská 

VOĽNOČASOVÝ AREÁL 

15.   Voľnočasový areál Malokarpatské námestie 1 


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.