Voľnočasový areál Malokarpatské námestie

Obsadenosť ihriska


 
 06:00-08:00
 08:00-13:30
13:30-16:00
16:00-18:00  
 18:00-20:00
 20:00-22:00

 
 Možnosť rezervácie
 Voľný vstup
 Voľný vstup
 Prioritne pre deti a mládež
 Možnosť rezervácie
 Voľný vstup  
 Pondelok 04.10.
  
  
 Utorok 05.10.
 

 

 
17,30-18,00 futbal
Hauskrechtová
18,00-19,00 futbal
Hauskrechtová
19,00-20,00
Daniš
20,00-21,00
Daniš
 Streda 06.10.18,00-20,00
tenis Štefanec  
 
 Štvrtok 07.10.   

   
 Piatok 08.10.     


 Sobota 09.10. 7,30-8,00
tenis Štefanec
8,00-9,30
tenis Štefanec

 

 

 

 
Nedeľa 10.10.18,00-20,00
tenis Štefanec


 
 06:00-08:00   08:00-13:30   13:30-16:00
 16:00-18:00   18:00-20:00   20:00-22:00

 
 Možnosť rezervácie
 Voľný vstup   Voľný vstup
 Prioritne pre deti a mládež  Možnosť rezervácie
 Voľný vstup  
 Pondelok 11.10.  
 Utorok 12.10.
 


17,30-18,00 futbal
Hauskrechtová
18,00-19,00 futbal
Hauskrechtová
19,00-20,00
Daniš
20,00-21,00
Daniš
 Streda 13.10.18,00-20,00
tenis Štefanec
 
 Štvrtok 14.10.
 
 Piatok 15.10.  

 

 Sobota 16.10.7,30-8,00
tenis Štefanec
8,00-9,30
tenis Štefanec

 

 

 

 
Nedeľa 17.10.18,00-20,00
tenis Štefanec