Multifunkčné ihrisko Borinská

Obsadenosť ihriska


 06:00-08:00  08:00-13:30  13:30-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00  20:00-22:00

Možnosť rezervácieVoľný vstupVoľný vstupPrioritne pre deti
a mládež
 Možnosť rezervácie Voľný vstup
Pondelok 04.10.

Utorok 05.10.

15,30-17,00 futbal deti Adamovičová
17,00-18,00
 nohejbal Roško
18,00-19,00
 nohejbal Roško

Streda 06.10.
18,15-19,45
 futbal Fillo

Štvrtok 07.10.

15,30-17,00 Adamovičová 0904/958 324
17,00-18,00
 nohejbal Roško
18,00-19,00
 nohejbal Roško

 Piatok 08.10.


17,00-18,00
 futbal Sabo 
18,00-18,30
 futbal Sabo

 
Sobota 09.10.

Nedeľa 10.10.


 06:00-08:00
 08:00-13:30
 13:30-16:00
 16:00-18:00
 18:00-20:00
 20:00-22:00 

 
Možnosť rezervácie
Voľný vstup Voľný vstup
 
Prioritne pre deti
a mládež
 
 Možnosť rezervácie
Voľný vstup
 
Pondelok 11.10.  
Utorok 12.10.
 

 
15,30-17,00 futbal deti Adamovičová
 17,00-18,00
 nohejbal Roško
18,00-19,00
 nohejbal Roško

 
Streda 13.10.
 

 

 

18,15-19,45
 futbal Fillo

 
Štvrtok 14.10.
 

 
15,30-17,00 futbal deti  Adamovičová
17,00-18,00
 nohejbal Roško
18,00-19,00
nohejbal Roško

 
Piatok 15.10.
 

 

 
17,00-18,00
 futbal Sabo
18,00-18,30
futbal Sabo

Sobota 16.10.
 
  
Nedeľa 17.10.

  06:00-08:00   08:00-13:30  13:30-16:00  16:00-18:00   18:00-20:00  20:00-22:00

 
Možnosť rezervácie
Voľný vstup
 
 Voľný vstup
 
Prioritne pre deti
 a mládež
 Možnosť rezervácie
 Voľný vstup
 
Pondelok 18.10.
 
Utorok 19.10.
 

 
15,30-17,00 futbal deti Adamovičová
 17,00-18,00
nohejbal Roško
18,00-19,00
 nohejbal Roško

 
Streda 20.10.
 

 

 

18,15-19,45
 futbal Fillo

 
Štvrtok 21.10.
 

 
15,30-17,00 futbal deti  Adamovičová
17,00-18,00
 nohejbal Roško
18,00-19,00
nohejbal Roško

 
Piatok 22.10.
 

 

 
17,00-18,00
 futbal Sabo
18,00-18,30
futbal Sabo

Sobota 23.10.
 
   
Nedeľa 24.10.