Detské ihrisko Bakošova 34-36

Ihrisko čaká rekonštrukcia vďaka grantu

Pripravujeme rekonštrukciu tohto ihriska. Naša mestská časť požiadala Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny. Čiastka vo výške 41 405 eur nám bola schválená a v súčasnosti zabezpečujeme potrebné podklady pre architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie, následne pristúpime k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa rekonštrukcie. Tento priestor sa zmení na špeciálne nové ekologické detské ihrisko s bezbariérovými prvkami.
Tento priestor sa zmení na špeciálne nové ekologické detské ihrisko s bezbariérovými prvkami. Bude súčasťou stovky ďalších podobných ihrísk, ktoré bude spájať spoločný názov RODINKA – skratka pre RODinný INKluzívny Areál. Niektoré z prvkov na tejto vizualizácii budú aj na našom ihrisku.