Informácie

Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava - Lamač, p. s.

 V roku  1767 vydala Mária Terézia, v rámci svojich osvieteneckých hospodárskych reforiem, nariadenie tzv. Tereziánsky urbár. Na základe tohto nariadenia vznikol urbár i na území súčasného Lamača. Urbárom sa rozumie súbor pozemkov, ktoré sú v  katastrálnom území obce, či mesta a  sú v  spoluvlastníctve fyzických osôb – urbárnikov.

V 30. rokoch minulého storočia, pred druhou svetovou vojnou, sa  gróf Ľudovít Károlyi zo stupavského panstva začal zbavovať svojho majetku a odpredal časti svojho panstva aj naším lamačským predkom, ktorí v roku 1938 založili Lesnú spoločnosť.

V roku 1949 musel byť majetok urbárnikov i Lesnej spoločnosti odovzdaný do správy štátu a jednotného roľníckeho družstva. Prechodom vlastníctva k  spoločným nehnuteľnostiam na štát a jednotné roľnícke družstvo urbár zanikol.

V deväťdesiatich rokoch 20. storočia, po zmene režimu, vyhľadali aktívni pamätníci v domácich archívoch pôvodné zoznamy členov urbáru a Lesnej spoločnosti a tieto dve spoločnosti zlúčili do jednej organizácie pod názvom Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava - Lamač, p. s. K zlúčenie prišlo na základe rozhodnutia výboru spoločnosti, nakoľko v Lesnej spoločnosti mal podiel každý člen urbáru a nečlenov urbáru bolo len 38. 

Na základe reštitučného zákona nám boli postupne vrátené pozemky, o ktoré sa staráme a na vlastné náklady ich zveľaďujeme. Nakoľko časť nášho Lesného spoločenstva majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava - Lamač, p. s. je v súčasnosti súčasťou Bratislavského lesoparku zmenil sa pôvodný účel z hospodárskeho lesa, ktorý vylepšoval ekonomickú situáciu jeho vlastníkov, na účel rekreačného vyžitia verejnosti. 

Aby tento spoločenský zámer mohol byť naplnený musíme na náklady našej spoločnosti zabezpečovať opravy a údržby zvážnic, kosiť lúky, vyvážať po turistoch smetie, budovať a opravovať ohniská, lavičky, prístrešky, vysádzať stromčeky, ale i dozerať aby neprispôsobivý turisti nedevastovali a nepodpálili les. 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.