Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach  - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunitného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod..

Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač.

Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako „Participatívny rozpočet“  je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v Podprograme: Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca   v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízií s plánovanými aktivitami mestskej časti.

Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov sú spracované v internom predpise.

 

Aktuálne výzvy, do ktorých sa môžu občianske združenia zapojiť

SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápady, ako ich vyriešiť? Chcete zrealizovať nápady, ktoré nachádzajú riešenia na miestne či celospoločenské problémy? Chcete prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite? Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunity.

Viac o grantovom programe nájdete na tomto linku:

https://www.nadaciaspp.sk/sk/sppolocne-pre-komunity/308Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.