Dobrovoľníctvo

Chcete pomôcť Lamaču? Staňte sa dobrovoľníkom a prispejte svojou troškou k zveľadeniu našej mestskej časti. Môžete sa stať dobrovoľníkom v oblasti zimnej údržby, kultúry, organizácie testovania na prítomnosť koronavírusu antigénovými testami, výsadby, životného prostredia a sociálnych vecí. Neskôr môžete vďaka vašej aktivite pomôcť niektorej organizácií darovaním troch percent z vašich daní. Stačí požiadať  a naša mestská časť vám ako prijímateľ dobrovoľníckej pomoci vydá potvrdenie, na základe ktorého môžete v prípade odpracovania najmenej 40 hodín, v nasledujúcom zdaňovacom období asignovať namiesto 2% až 3% z daní vybranej organizácii, prípadne združeniu. Toto potvrdenie vám však bude vydané iba vtedy, ak budete mať presne poznačené dni kedy a koľko hodín ste odrobili. Tieto informácie prosím vyplňte skutočne zodpovedne a precízne.
Ak máte záujem aktívne pomôcť, na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie a tlačivá.