Youtube mestskej časti Bratislava-Lamač

Oficiálny youtubový kanál mestkej časti, na ktorom nájdete záznamy zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ako aj iné zvukovoobrazové záznamy.

 YouTube: Mestská časť Bratislava-Lamač