Lamačan

Časopis mestskej časti vychádza vždy začiatkom mesiaca. Nájdete ho vo vašich schránkach, ako aj na webe či na Facebooku. Skontaktujte sa s redakciou prostredníctvom e-mailovej adresy lamacan@lamac.sk