Pomník padlým

Pomník padlýmPomník padlým v 1.a 2. svet. vojne je osadený pred kostolom sv. Margity na Vrančovičovej ulici. Pomník je zložený z dvoch častí – podstavca a umeleckého súsošia. Podstavec má tvar hranola, ktorý je položený na stupňovitej základni. Vysoký je 130 cm. Jednotlivé strany podstavca slúžia ako priestor pre nápisové dosky s menami padlých lamačanov. Čelná strana nesie tabuľu s tesanou modlitbou za padlých, tu je portrét generála Štefánika, doplnený o slovenský dvojkríž v polkruhu nad tabuľou, a o tesaný vojenský symbol - krátky meč omotaný lipovou ratolesťou, v spodnej časti podstavca.


Padlý vojakPodstavec je v hornej časti ukončený profilovanou rímsou. Na podstavci je umiestnené súsošie z pieskovca, s námetom umierajúceho vojaka, v objatí umučeného Ježiša Krista.  Autorom súsošia je známy bratislavský sochár Alojz Rigele. Pomník dala postaviť obec Lamač v r. 1928, pri príležitosti 10 výročia od konca vojny. Tabuľu padlým v 2. svet. vojne na pomník osadila lamačská pobočka.


                                                                                                                                                                                                                                       


Literatúra a pramene:

Lehel Zsolt: Rigele Alajos (Mádach 1977)