Erb mestskej časti a insígnie starostu

Erb Lamača

Erb mestskej časti

Popis:

V modrom štíte spoza zlatého, na chrbte ležiaceho vľavootočeného draka vyrastajúca strieborná, zlatovlasá, zlatokorunovaná sv. Margita v červenom plášti, pravicou držiaca zlatý ďatelinkový kríž, ľavicou zlatú palmovú ratolesť. (podľa Heraldického registra SR)

Symbolika erbu:

Hlavnou postavou erbu Lamača je postava sv. Margity Antiochijskej. Najstaršie kostoly na Slovensku sú zasvätené tejto svätici. Jej sviatok je 13. 7. Margita bola mučeníčkou, pretože ako kresťanka odmietla sobáš s vysokým hodnostárom cisára Diokleciána Olybriusom a za to ju hrozne trýznili. Všetky rany sa jej však zázračne hojili. Napokon ju sťali. Je jednou z najuctievanejších stredovekých svätíc, je jednou zo 14 svätých pomocníkov. O pomoc ju pri ťažkom pôrode prosili rodičky, obracali sa na ňu dojky, panny, chorí a dodnes ju považujú za jednu zo svätcov, ktorí sa dokážu prihovoriť za splnenie všetkých želaní. Je patrónkou aj poľnohospodárov a roľníkov.

Insígnia starostu

Insígnie starostu

Popis:

Celokovová reťaz starostu Lamača je zložená z dvoch častí: pozostáva z medaily, na ktorej je erb mestskej časti a samotnej reťaze , ktorá je zložená ohniviek  v tvare kosoštvorcov spojených krúžkami.