Pomník prusko-rakúskej bitky - Vrančovičova ulica

(v zelenom medziulicovom páse, oproti kostolu sv.Margity)

Pomník má tvar jednoduchého štvorhranného pylónu osadeného vo vyššom podstavci. Po stranách pomníka je nápis v nemčine , maďarčine a poľštine. Text v nemčine je nasledovný: “Dem ehrenden Andenken an die am 22.juli 1866 Gefallen des k.k.Infanterie Regiments Ulstrugmeister Alois Mazzuchell No 10 Brigade Mondel.” Okolo pomníka je dekoratívna ohrada vytvorená z kovových pásov spájaných nitmi.

Pomník bol pôvodne (do r. 2010) umiestnený na mieste bojov – pri železničnom násype, v časti Lamača zvanej “Leskáre”. Odtiaľ bol prenesený na miesto pred kostolom ,do centra starého Lamača. Bol obnovený, písmo zrekonštruované a na pomník bola osadená nova tabuľa s textom v slovenskom jazyku: “Čestná spomienka na 22. júl 1866 c. a k. pešieho pluku Alojza Mzazuchella 10 brigáda Mondel, c. a k. peší pluk č.10 Oscara II. Fridricha švédskeho kráľa.”

O bitke pri Lamači:

Vo vojne Pruska a Rakúska vyvrcholili boje pri Lamači (vtedy Blumenau) 22. júla 1866. Boje začali o šiestej ráno, no už o pol ôsmej dostali obe strany správu, že o 12,00 nadobudne platnosť prímerie. Bojovať sa neprestalo a Prusi chceli stoj čo stoj dobyť Bratislavu. Najmä generál Bose si zaumienil, že tam bude večerať. Jeho brigáda sa vydala lesnými cestami poza Lamač cez Železnú studienku a Kamzík do tyla Rakúšanov. Posledný boj sa strhol okolo 11.hod. pri známom hostinci Slamená búda. Tu sa pruský útok zastavil, biele zástavy a zvony napoludnie zvestovali prímerie. Prusi do Bratislavy nevstúpili, generál Bose večeral za deliacou čiarou v Záhorskej Bystrici.