Pomník historika prof. Alexandra Húščavu

Je osadený na Heyrovského ulici, pred budovou bývalého MÚ Lamač. Pomník tvorí kompozícia plochých mramorových hranolov, rôznej výšky, na najvyšší je umiestnená busta slovenského historika, rodáka z obce Lamač. Autor pomníka je Michal Zdravecký, akad. sochár. Pomník je z r. 1988. 

Prof. PhDr. Alexander Húščava, DrSc. (* 4. január 1906, Lamač – † 9. august 1969, Lamač) bol slovenský historik, priekopník pomocných vied historických na Slovensku, zakladateľ odboru archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Medzi jeho prace patria aj Dejiny Lamača, ktoré vydal v r. 1948. Spracoval v nich históriu svojej rodnej obce od najstarších čias.