Pamätná tabuľa Valentína Matrku

Jednoduchá pamätná tabuľa bola osadená na fasáde domu na Vrančovičovej ul. 32. V dome bývala významná osobnosť lamačského verejného života - Valentín Matrka (1907 - 1980), najmladší richtár, predseda Národného výboru, poslanec a tiež politicky prenasledovaný občan. Tabuľa je doplnená reliéfnym portrétom osobnosti.

Text na tabuli je nasledovný: 

"Valentín Matrka 1907-1980
1939 - najmladší richtár
1945-1946 Predseda revolučného národného výboru a MIestneho národného výboru
1946-1947 Poslanec Ústavodárneho národného zhromaždenia za Demokratickú stranu
1948-1957 politický väzeň"