Pamätná tabuľa Juliána Benedikoviča

Na budove kostola sv. Margity na Vrančovičovej ulici je osadená pamätná tabuľa zakladateľa kostola Juliána Benedikoviča (1908-1966). Tento bol správcom farnosti v r.1947, kedy bol posvätený základný kameň nového lamačského kostola. Vďaka pevnej vôli, vytrvalosti a obetavej práci lamačských veriacich a ich vtedajšieho duchovného správcu a zakladateľa kostola Juliana Benedikoviča, dochádza 1.júla 1951 k posväteniu novovybudovaného kostola. Tabuľa je z mramoru, v hornej časti je reliéfny portrét kňaza, pod tým text.