Kamenný kríž

Na križovatke ulíc Segnáre, Rácová je v oplotený domu hlbšie zapustený kamenný kríž. Kríž je tvorený nízkym soklom, na ktorom je osadený podstavec. Samotný kríž je malý, dôraz je kladený na hranolovité teleso podstavca, ktorý má na čelnej strane osadenú mramorovú nápisovú dosku. Táto nesie donačný nápis: „ Ku cti a chvále Božej, sv. Kríž tento postavila poctivá obec Lamač v r. Pane 1901. 4. septembra“. Kameň kríža je natretý na bielo, od cesty je kríž chránený peknou kovovou mrežou.

Ako uvádza prof. Húščava tento kríž postavila obec Lamač na mieste dreveného kríža, ktorý sem postavila rodina Kralovičová v r.1868.