Drevený kríž s plechovým korpusom

Na ulici Segnáre, v časti Lamača Rázsochy je osadený drevený kríž. s plechovým maľovaným korpusom. Kríž má ramená šikmo zrezané.  Korpus je maľovaný jednoduchým, ľudovým, insitným štýlom .Kríž je opatrený kovovou ohrádkou .Ide o typický prícestný kríž , jeho súčasná podoba zodpovedá času jeho inštalácie – zač. 90.-tych rokov 20. stor.

Na tomto mieste stál nepochybne starší kríž, ako uvádza prof. Húščava :

„Pri ceste vedúcej do Bratislavy , postavil okolo r.1782 neznámy darca drevený kríž. Stál pravdepodobne „Pod Rozálkou“, a to na vidlici ciest Segnáre- stanica. Na jeho mieste r.1826 Michal Bartoň z Lamača postavil nový drevený kríž.“