Rudolf Sivák

Profesor Rudolf Sivák je významnou osobnosťou, ktorá žije v našej mestskej časti viac ako 20 rokov. Rodák z Topoľčian prišiel do hlavného mesta študovať v sedemdesiatych rokoch na vtedajšiu Vysokú školu ekonomickú. Po skončení štúdií sa rozhodol na svojej alma mater zostať v pozícii učiteľa a odvtedy je jeho život pevne spätý so školou, ktorú dnes poznáte ako Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
Prešiel mnohými akademickými funkciami, bol prodekanom a dekanom Národnohospodárskej fakulty, počas dvoch funkčných období stál na čele univerzity ako rektor a momentálne je prorektorom pre rozvoj. „Mám na starosti najmä koncepčnú oblasť, ako sa budeme ďalej rozvíjať, akým spôsobom formujeme našich študentov či spoluprácu s inými univerzitami . Táto práca ma napĺňa, využívam skúsenosti, ktoré som nadobudol počas môjho štyridsaťročného pôsobenia ako učiteľ,“ hovorí pre mesačník Lamačan Rudolf Sivák, ktorý býva s rodinou blízko pri lese. „Mojím najobľúbenejším miestom v Lamači je lesopark, pravidelne chodím na Kačín, je to pre mňa oáza kľudu, čerpám tam myšlienky. V minulosti som chodieval často na futbalové zápasy a môžete ma stretnúť aj na námestí v čase hodov a ďalších kultúrnych akcií, rád sa ich zúčastňujem.“  
Keď pred rokmi s rodinou hľadal miesto pre svoj život, zaujala ho informácia, že práve v našej mestskej časti je najzdravší vzduch v meste. Lokalita ho oslovila aj z hľadiska blízkosti prírody. „Predpokladal som, že tu budeme mať s celou rodinou šťastný život. Naše predpoklady o dobrom bývaní a dobrom živote sa vrchovate naplnili, sme tu veľmi spokojní. O to spokojnejší, že postupne sa rozhodli pre Lamač aj naše deti s rodinami,“  neskrýva spokojnosť pán Sivák, ktorému okrem dcéry a syna robia radosť aj vnúčatá.

Ešte ako rektor začal Rudolf Sivák v rámci Slovenska ojedinelý projekt. Je ním medzinárodná akreditácia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú uskutočňuje prestížna akreditačná komisia z USA. „Predpokladáme, že na budúci rok by mala byť ukončená, verím že úspešne. Bude to znamenať, že naša univerzita spĺňa aj medzinárodné kritériá. Najbližšou univerzitou s takouto akreditáciou v našom regióne je viedenská Wirtschaftsuniversität. My budeme druhí,“ teší sa. V pozícii prorektora totiž na tomto projekte pracuje naďalej.

„Akademické funkcie som vždy chápal ako príležitosť pre mňa, ale zároveň ako obrovskú zodpovednosť. Veľmi rád učím, rád diskutujem s mladými ľuďmi. Snažím sa odovzdať študentom všetko to, čo som sa ja naučil od mojich profesorov a formujem ich odborne a do určitej miery aj ľudsky. Záujem študentov o moje predmety je, a to ma napĺňa aj v tomto veku. Že ešte môžem niečo odovzdať. Ďalšiu moju kariéru chápem tak, že je mojou povinnosťou pripraviť mojich nástupcov, čo sa mi v pedagogickej oblasti darí . Druhou trvalou úlohou je odovzdať moje skúsenosti mladším kolegom, ako aj študentom, a pripraviť nových docentov a profesorov, ktorí nastúpia, keď moja generácia časom úplne prirodzene zo školy odíde. Toto chápem ako veľmi vážnu povinnosť a v maximálnej miere sa snažím toto poslanie napĺňať,“ podelil sa s nami o svoje vízie a plány v rozhovore pre magazín Lamačan v roku 2020.

Rudolf Sivák našiel v ekonómii vášeň aj naplnenie, ktoré ho sprevádzajú celým životom. A hoci by sa mohlo zdať, že svet čísel, grafov a štatistík je komplikovaný a monotónny, podľa profesora je to presne naopak. „Ekonómia je krásna veda, ktorá hýbe našou spoločnosťou a týka sa každého človeka. Príťažlivé na tom pre mňa bolo nastaviť ekonomické javy a procesy tak, aby prospievali nielen firmám, ale aj ľuďom, ktorí pracujú a vytvárajú hodnoty. Toto bolo pre mňa rozhodujúce. Myslím si, že som sa rozhodol správne,“ dodáva Rudolf Sivák.

Rudolf Sivák dostal v roku 2020 cenu za dosiahnuté výsledky v oblasti ekonomických vied, úspechy v rámci manažérskych pozícií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a šírenie dobrého mena Mestskej časti Bratislava-Lamač.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.