Rudolf Sivák

Profesor Rudolf Sivák je významnou osobnosťou, ktorá žije v našej mestskej časti viac ako 20 rokov. Rodák z Topoľčian prišiel do hlavného mesta študovať v sedemdesiatych rokoch na vtedajšiu Vysokú školu ekonomickú. Po skončení štúdií sa rozhodol na svojej alma mater zostať v pozícii učiteľa a odvtedy je jeho život pevne spätý so školou, ktorú dnes poznáte ako Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
Prešiel mnohými akademickými funkciami, bol prodekanom a dekanom Národnohospodárskej fakulty, počas dvoch funkčných období stál na čele univerzity ako rektor a momentálne je prorektorom pre rozvoj. „Mám na starosti najmä koncepčnú oblasť, ako sa budeme ďalej rozvíjať, akým spôsobom formujeme našich študentov či spoluprácu s inými univerzitami . Táto práca ma napĺňa, využívam skúsenosti, ktoré som nadobudol počas môjho štyridsaťročného pôsobenia ako učiteľ,“ hovorí pre mesačník Lamačan Rudolf Sivák, ktorý býva s rodinou blízko pri lese. „Mojím najobľúbenejším miestom v Lamači je lesopark, pravidelne chodím na Kačín, je to pre mňa oáza kľudu, čerpám tam myšlienky. V minulosti som chodieval často na futbalové zápasy a môžete ma stretnúť aj na námestí v čase hodov a ďalších kultúrnych akcií, rád sa ich zúčastňujem.“  
Keď pred rokmi s rodinou hľadal miesto pre svoj život, zaujala ho informácia, že práve v našej mestskej časti je najzdravší vzduch v meste. Lokalita ho oslovila aj z hľadiska blízkosti prírody. „Predpokladal som, že tu budeme mať s celou rodinou šťastný život. Naše predpoklady o dobrom bývaní a dobrom živote sa vrchovate naplnili, sme tu veľmi spokojní. O to spokojnejší, že postupne sa rozhodli pre Lamač aj naše deti s rodinami,“  neskrýva spokojnosť pán Sivák, ktorému okrem dcéry a syna robia radosť aj vnúčatá.

Ešte ako rektor začal Rudolf Sivák v rámci Slovenska ojedinelý projekt. Je ním medzinárodná akreditácia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú uskutočňuje prestížna akreditačná komisia z USA. „Predpokladáme, že na budúci rok by mala byť ukončená, verím že úspešne. Bude to znamenať, že naša univerzita spĺňa aj medzinárodné kritériá. Najbližšou univerzitou s takouto akreditáciou v našom regióne je viedenská Wirtschaftsuniversität. My budeme druhí,“ teší sa. V pozícii prorektora totiž na tomto projekte pracuje naďalej.

„Akademické funkcie som vždy chápal ako príležitosť pre mňa, ale zároveň ako obrovskú zodpovednosť. Veľmi rád učím, rád diskutujem s mladými ľuďmi. Snažím sa odovzdať študentom všetko to, čo som sa ja naučil od mojich profesorov a formujem ich odborne a do určitej miery aj ľudsky. Záujem študentov o moje predmety je, a to ma napĺňa aj v tomto veku. Že ešte môžem niečo odovzdať. Ďalšiu moju kariéru chápem tak, že je mojou povinnosťou pripraviť mojich nástupcov, čo sa mi v pedagogickej oblasti darí . Druhou trvalou úlohou je odovzdať moje skúsenosti mladším kolegom, ako aj študentom, a pripraviť nových docentov a profesorov, ktorí nastúpia, keď moja generácia časom úplne prirodzene zo školy odíde. Toto chápem ako veľmi vážnu povinnosť a v maximálnej miere sa snažím toto poslanie napĺňať,“ podelil sa s nami o svoje vízie a plány v rozhovore pre magazín Lamačan v roku 2020.

Rudolf Sivák našiel v ekonómii vášeň aj naplnenie, ktoré ho sprevádzajú celým životom. A hoci by sa mohlo zdať, že svet čísel, grafov a štatistík je komplikovaný a monotónny, podľa profesora je to presne naopak. „Ekonómia je krásna veda, ktorá hýbe našou spoločnosťou a týka sa každého človeka. Príťažlivé na tom pre mňa bolo nastaviť ekonomické javy a procesy tak, aby prospievali nielen firmám, ale aj ľuďom, ktorí pracujú a vytvárajú hodnoty. Toto bolo pre mňa rozhodujúce. Myslím si, že som sa rozhodol správne,“ dodáva Rudolf Sivák.

Rudolf Sivák dostal v roku 2020 cenu za dosiahnuté výsledky v oblasti ekonomických vied, úspechy v rámci manažérskych pozícií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a šírenie dobrého mena Mestskej časti Bratislava-Lamač.