Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.V roku 1968 skončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1969 nastúpil do II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského akademika Ladislava Dérera v Bratislave, kde pracuje dodnes. Od roku 2001 je prednostom kliniky. V roku 2006 spolu so psychiatrom Alojzom Rakúsom založili Slovenskú neuropsychiatrickú spoločnosť (SNS) a je jej prezidentom. V dňoch 26.4 – 27.4 zorganizoval 3. medzinárodný kongres SNS. Je trojnásobným držiteľom ocenenia za najlepšiu odbornú publikáciu. Je autorom vyše 300 odborných textov. Publicisticky sa venuje tvorbe talianskeho skladateľa 19. storočia Gioacchina Rossiniho. Pán prof. MUDr. Peter Kukumberg získava ocenenie za veľký prínos v oblasti medicíny a šírenie dobrého mena pre mestskú časť Lamač.