PhDr. Milan Zemko, CSc

Bol samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Ťažiskom jeho výskumnej práce je politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. Výbery zo štúdií a článkov publikoval v knihách Slovensko – krajina v medzičase (Bratislava 2002) a Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín (Bratislava 2010). Je spolueditorom a spoluautorom knihy Slovensko v Československu 1918 – 1939 (Bratislava 2004) a autorom prvej časti knihy Voľby do zákonodarných orgánov na území Slovenska 1920 – 2006 (Bratislava 2008). Pán PhDr. Milan Zemko, CSc. získava ocenenie za bohatú prácu v oblasti histórie a za šírenie dobrého mena pre mestskú časť Lamač.

Fakty zo života

  • Narodil sa 7. júla 1944 v Čiernom Balogu, okres Brezno
  • Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
  • Venoval sa politickým dejinám Slovenska a ČSR v medzivojnovom ob­dobí
  • Po voľbách v roku 1990 sa stal podpredsedom SNR za VPN
  • V roku 1993 dostal Cenu SAV
  • Pôsobil ako riaditeľ odboru vnútornej politiky v Kancelárii prezidenta SR Michala Kováča
  • V rokoch 2001 – 2005 člen Predsedníctva SAV
  • Pracoval v Historickom ústave SAV, krátko vyučoval aj na UK
  • Zomrel 13. septembra 2013