RNDr. Jozef Novotný

Ďalšou osobnosťou, ktorú by sme Vám radi predstavili v našom cykle je RNDr. Jozef Novotný, rodák z Bratislavy a v súčasnosti Lamačan – odborník v oblasti kozmetiky a vitamínov. Odboru, ktorý je skôr blízky nežnejšiemu pohlaviu sa venuje viac ako 30 rokov nielen ako vedec a výskumník, ale aj po praktickej stránke, kde sa zameral na nové metódy a materiály. Prostredníctvom našich otázok sme aspoň trochu prenikli do jeho dlhodobej práce.

Čo bolo motivujúcim faktorom pre Vašu prácu v oblasti kozmetiky?

Absolvoval som špecializáciu mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte UK. Už počas štúdia a najmä vo vyšších ročníkoch pod vedením prof. Ebringera som mal možnosť teoreticky, ale aj prakticky sa zaoberať problematikou testovania a zisťovania mutagenity chemických látok pomocou geneticky upravených mikroorganizmov. Bola to vtedy veľmi moderná screeningová metóda, ktorú u nás pre rôzne oblasti propagoval na základe skúseností zo zahraničia prof. Ebringer. V tom čase som sa odhodlal použiť túto metódu pri testovaní viacerých chemických látok ako súčastí kozmetických výrobkov. Po ukončení štúdia som mal šťastie, že už v mojom prvom zamestnaní som sa podieľal na vzniku vtedy neexistujúceho československého pracoviska – Štátnej skúšobne pre kozmetiku s celoštátnou pôsobnosťou. To už som sa problematike technológie výroby, rôznych metód testovania venoval naplno, a to aj mimo svojho pracoviska ako člen kozmetologickej asociácie. Začal som sa zúčastňovať na mnohých odborných konferenciách doma i v zahraničí, kde som prezentoval výsledky, ktoré som spolu s kolegami laboratórne odskúšal. Mnohé z nich boli publikované v našej i v zahraničnej odbornej literatúre.

Ako sa pozeráte na vývoj v oblasti kozmetiky?

Výskum a vývoj v tejto oblasti išiel ruka v ruke s poznaním vplyvu okolia na našu pokožku a skúmaním rôznych interakčných vzťahov. Neuveriteľný rozvoj prístrojovej techniky umožnil poznať nové procesy, čo sa prejavilo aj v technológii. Tiež objav mnohých látok a ich pozitívnych účinkov na pokožku hral a hrá dodnes svoju úlohu.

Čomu sa venujete v súčasnosti?

Zostal som verný kozmetike, a to tak po odbornej ako obchodnej stránke. Sledujem súčasné trendy, lebo poznanie a poznávanie znamená nové vedomosti a to je neustály proces, v ktorom nemôže nikto „zaspať“. Som rád, že vo svojej firme Temperance môžem všetkým zákazníčkam a zákazníkom fundovane poradiť, čo si myslím, že sa stretáva s kladným účinkom. Mám tú výhodu, že dlhoročná prax v tomto obore mi umožňuje priniesť na náš trh veľmi kvalitné výrobky z rôznych kútov sveta, ako sú Ázia, Francúzsko, Taliansko, Dánsko a mnohé ďalšie. Som tiež veľmi rád, že môžem spolupracovať s Nadáciou Memory Miroslava Dvorského so zameraním na problematiku Alzheimerovej choroby, ktorá sa sústreďuje na prevenciu, ale aj riešenie zníženia percenta týchto stavov. Okrem iného ide pri liečbe aj o uplatňovanie vhodných kombinácií vitamínových preparátov.

Čo odkážete našim ženám, ktoré sú predovšetkým hlavnými konzumentkami kozmetiky?

Mojim mottom je: „Krása, dokonalosť, vitalita, optimizmus v spojení s udržaním dobrej zdravotnej kondície sú základom konečného efektu pôvabu každej ženy“.
A pridal by som ešte jednu radu. Nezabúdajte na starostlivosť o svoju pleť a to nielen zvonku – používaním vhodných kozmetických výrobkov, ale aj zvnútra – prevenciou dopĺňaním potrebného množstva vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov.