Jozef Makúch

Absolvoval SVŠ v Nových Zámkoch, pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, študijnom odbore financie. "Štúdium ukončil v roku 1976 a od roku 1978 pracoval na domácej katedre ako asistent a odborný asistent. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1985. Za docenta bol vymenovaný v roku 1989. V rokoch 1991 – 1994 bol dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. V Štátnej banke československej pôsobil v rokoch 1976 -78. V novozaloženej Národnej banke Slovenska bol od 1. januára 1993 do 31. decembra 1996 členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska bol opäť od 1. januára 2006 a bol ním až do svojho vymenovania za guvernéra Národnej banky Slovenska. Od 1. februára 2007 zastával funkciu výkonného riaditeľa. Prezident Slovenskej republiky ho vymenoval do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska na päť rokov od 12. januára 2010 a opätovne bol vymenovaný na šesť rokov od 12. januára 2015.

Vyše 20 rokov žije v Lamači, je rodákom z Podhájskej a pre Lamač sa rozhodli s manželkou Helenou. V našej mestskej časti žijú aj všetky jeho deti a vnúčatá. Ako obyvateľ Lamača dosiahol uznanie na poste guvernéra Národnej banky Slovenska. Jeho misia sa v tomto roku už skončila, no jeho meno zostane navždy späté s touto kľúčovou inštitúciou hospodárskeho i politického života Slovenska.